ČLÁNOK
Podiel tuzemského základného imania v bankách klesol na 5,86 %
23. septembra 2014

Podiel tuzemského základného imania na celkovom upísanom základnom imaní bánk sa ku koncu júna tohto roka medziročne znížil o 1,15 percentuálneho bodu na 5,86 %. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska, podiel zahraničného základného imania sa tak medziročne zvýšil z úrovne 92,99 % na 94,14 %. Objem zahraničného základného imania sa zvýšil o 521,9 mil. eur, resp. o 20,21 %.

Najväčší príspevok k rastu zahraničného základného imania mal zahraničný kapitál z Českej republiky. Ten sa podľa údajov Národnej banky Slovenska ku koncu júna oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšil približne na 1,74-násobok. Jeho podiel na celkovom zahraničnom základnom imaní bánk sa zvýšil zhruba o 16 percentuálnych bodov. V UniCredit Bank sa totiž vplyvom organizačnej zmeny rakúsky kapitál nahradil kapitálom z Českej republiky.

Z 28 tuzemských úverových inštitúcií malo ku koncu minulého roka v štruktúre upísaného základného imania aj tuzemské základné imanie deväť subjektov, z ktorých dve banky, a to ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka, pôsobili so 100-percentným podielom tuzemského kapitálu. Avšak skupina ČSOB ako celok patrí do skupiny KBC, záručnú banku vlastní štát.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS