ČLÁNOK
Podiel tuzemského základného imania v bankách klesol na 5,62 %
7. apríla 2015

 Podiel tuzemského základného imania na celkovom upísanom základnom imaní bánk sa ku koncu minulého roka opäť znížil, i keď len nepatrne. Kým ku koncu roka 2013 predstavoval 5,86 %, na konci vlaňajška to bolo 5,62 %. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska, podiel zahraničného základného imania sa tak medziročne zvýšil z úrovne 94,14 % na 94,38 %. Objem zahraničného základného imania sa zvýšil o 143,55 mil. eur, resp. o 4,62 %.

Najväčší príspevok k rastu zahraničného základného imania mal zahraničný kapitál z Cypru a Maďarska. Kapitál z Cypru sa zvýšil medziročne z úrovne 4,55 % na 5,03-percentný podiel, čo predstavovalo rast o 22,2 mil. eur. Kapitál z Maďarska sa zvýšil z úrovne 2,52 % na 4,12 %, resp. o 55,68 mil. eur. Zatiaľ čo v prípade Cypru išlo podľa centrálnej banky o navýšenie kapitálu v Prima banke, kapitál z Maďarska mierne vzrástol v OTP Banke a výraznejšie v KDB Bank, pobočke zahraničnej banky.

Z 28 tuzemských úverových inštitúcií malo ku koncu minulého roka v štruktúre upísaného základného imania aj tuzemské základné imanie deväť subjektov, z ktorých dve banky, a to ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka, pôsobili so 100-percentným podielom tuzemského kapitálu. Avšak skupina ČSOB ako celok patrí do skupiny KBC, záručnú banku vlastní štát.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS