ČLÁNOK
Podiel maďarskej matky v OTP Banke stúpol na 96,85 %
23. októbra 2002

Podiel maďarskej OTP Bank, Rt. na základnom imaní OTP Banky Slovensko, a.s. stúpol po jesennom navyšovaní základného imania z 95,74 % na 96,85 %. Ako informoval hovorca banky Norbert Lazar, maďarská matka upísala v dvoch kolách celkovo 8 333 334 akcií v menovitej hodnote prevyšujúcej 1 mld. Sk.

Celkovo akcionári upísali 8 503 458 akcií v nominálnej hodnote 1,020 mld. Sk. Po zápise do obchodného registra by tak základné imanie banky malo predstavovať 2,064 mld. Sk. „Zvýšenie základného imania posilní postavenie banky na finančnom trhu, banka súčasne získala dodatočné zdroje na vykonávanie bankových obchodov a vylepšenie technologického vybavenia,“ povedal Lazar.

OTP Banka dosiahla v prvom polroku zisk takmer 68 mil. Sk, čo je viac ako dvojnásobok úrovne za prvých šesť mesiacov minulého roka. Bilančná suma banky dosiahla ku koncu júna 20,721 mld. Sk. Hlavnou súčasťou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom, ktoré dosiahli 12,387 mld. Sk. Na medziročnej báze pritom klesli o 17,3 %. Banka k ultimu júna evidovala vklady klientov v objeme 11,279 mld. Sk. Na celkových pasívach sa podieľali 54,4 percentami. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 60,89 %.

Maďarská OTP Bank získala majoritný podiel v banke v rámci privatizácie vtedy ešte Investičnej a rozvojovej banky. Od štátu získala 69,56 % akcií banky a od Slovenskej poisťovne 22,99 % akcií, za čo celkovo zaplatila 700 mil. Sk. Neskôr odkúpila od drobných investorov ďalšie akcie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS