ČLÁNOK
Podiel FNM na akciách ST bol predmetom vzájomných rokovaní
20. marca 2000

FNM SR by sa mohol snažiť o získanie pôžičky od niektorej bankovej inštitúcie formou záložného práva na akcie ST. Aj tento názor prezentovalo poradenské konzorcium pre privatizáciu ST Deutsche Bank (DB) na štvrtkovom stretnutí štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR Dušana Faktora a viceprezidenta Prezídia FNM SR Pavla Hulíka.

Cieľom informatívneho stretnutia bolo dospieť ku vzájomnej koordinácii aktivít FNM SR v problematike predaja 15-percentného podielu v ST s poradenským konzorciom tak, aby nebola ovplyvnená predajná cena, motívy privatizácie a dĺžka privatizačného procesu. FNM SR má v súčasnosti viacero ponúk na kúpu 15-percentného podielu v ST, no zatiaľ viedol rozhovory iba s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR).

„Dospeli sme k záverom, že FNM SR bude do 10 dní diskutovať s EBOR a zároveň poradenské konzorcium DB bude viesť rokovania so strategickými investormi. Následne DB informuje FNM SR o názoroch a postojoch strategických investorov,“ skonštatoval D. Faktor. Podľa jeho slov nezaznela zo strany DB žiadna výhrada k potenciálnemu neutrálnemu telekomunikačnému investorovi, ktorý by mohol vstúpiť do ST kúpou 15-percentného podielu FNM SR. Strategický investor by podľa Faktora uprednostňoval prevod „balíka“ akcií FNM SR na nového vlastníka až po uplynutí určitého obdobia, najlepšie jedného roka, aby mohol zrealizovať svoju víziu a stabilizovať situáciu ST.

„Na štvrtkovom stretnutí so zástupcami DB sa rokovalo o vzájomnej koordinácii postupu pri predaji akcií ST,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa FNM SR Tatjana Lesajová. Fond deklaruje pripravenosť predať svoj 15-percentný podiel v ST, nakoľko potrebuje finančné prostriedky na umorenie časti dlhopisov v tomto roku. „Hovoriť o tom, kedy a komu svoj podiel predá, považuje FNM SR za predčasné,“ dodala T. Lesajová.

FNM SR chce využiť svoju majetkovú účasť v ST na riešenie vlastnej likvidity vo veci splácania záväzkov a vyplácania dlhopisov fondu. Po zvýšení základného imania ST bude 51 % akcií vlastniť strategický investor, 34 % ostane vo vlastníctve štátu a FNM SR bude disponovať 15 % akcií.

Návrh transakčných dokumentov MDPT SR predpokladá, že upísanie nových akcií ST, prevod 15-percentného podielu na FNM SR a jednorazová platba za 51-percentný podiel v ST sa zrealizuje v jeden deň. Tento návrh ale môže byť predmetom pripomienok zo strany záujemcov o vstup do ST, ktorí predložili svoje indikatívne ponuky v stredu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS