ČLÁNOK
Podiel akcionárov VSŽ na doplatku od USSK je neznámy
6. marca 2002

Spoločnosť J&T ako akcionár VSŽ víta ochotu U.S. Steel Košice (USSK) uhradiť doplatok za hutnícku časť VSŽ v maximálnej možnej výške, teda 75 mil. USD. To predstavuje 4,559 USD na akciu. Podľa J&T zatiaľ nie je možné presne určiť, ako sa prostriedky rozdelia medzi jednotlivých akcionárov.

„V tejto chvíli by bolo veľmi neseriózne špekulovať o tom, aký zisk pripadne na jednu akciu,“ informoval agentúru SITA Ivan Jakabovič, člen predstavenstva J&T Finance group. Podľa neho je vo VSŽ priveľa rizík, takže zatiaľ sa nedá povedať, koľko z utŕžených prostriedkov bude potrebné použiť na ich krytie. Ide napríklad o množstvo súdnych sporov, ktorým VSŽ čelí. „Navyše, o rozdelení prípadného zisku a teda i výške dividend pre jednotlivých akcionárov rozhoduje valné zhromaždenie, čiže samotní akcionári,“ dodal Jakabovič.

Skupina J&T má v súčasnosti na svojich účtoch 2 % akcií VSŽ, teda 327 358 kusov. O odkúpení ďalších približne 5 % rokuje so spoločnosťami, ktoré akcie VSŽ nadobudli od Stredoeurópskeho maklérskeho domu. Ďalšie 2,95 % akcií VSŽ – 485 276 kusov – ovláda J&T prostredníctvom Reštitučného investičného fondu (RIF). Dividendy z týchto akcií však budú podľa Jakaboviča príjmom RIF a nie J&T.

Doplatok k dohodnutej cene za predaj hutníckych aktív VSŽ americkému investorovi sa mal v závislosti od výsledkov hospodárenia USS Košice pohybovať od 25 mil. USD do 75 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS