ČLÁNOK


,

Poctom menej, súctom viac
14. marca 2003

Co všetko bude zahrnat danová reforma?

Bude spocívat predovšetkým v zjednodušení, sprehladnení danového systému a znížení poctu daní. U priamych daní hlavne v zjednodušení, znížení danového zataženia, v zásadnom obmedzení rôznych sadzieb dane, výnimiek a oslobodení od dane. Vychádzame z filozofie, že zákon by mal byt co najjasnejší, najjednoduchší, mal by obsahovat jednotné pravidlá pre všetky subjekty, prostredníctvom danových zákonov by sa nemala presadzovat aktívna hospodárska politika a nakoniec ani sociálna politika, aj ked istý rozmer tam bude.

Preco treba robit danovú reformu?

Hlavne preto, že nejakými dalšími novelami, najmä zákona o dani z príjmov právnických a fyzických osôb sa zákon už vylepšovat nedá a nemôže. Doteraz sa „diery“, ktoré vznikali zložitostou neustálych noviel zneprehladnujúcich systém, lepili z rôznych dôvodov, aj fiškálnych. V konecnom dôsledku sa však len zvyšoval priestor na danové úniky. Došli sme teda k názoru, že sa to nedá ciastkovým vylepšovaním a treba urobit nový zákon.

Co všetko teda budete menit?

Aj programové vyhlásenie vlády hovorí o zjednodušení daní, presunu z priamych na nepriame. Chceme ponúknut zníženie danového zataženia, jasný výklad zákona, zlacnenia a zjednodušenia správy daní… Ukazuje sa to ako reálna možnost. A to tak, aby bola jednotná sadzba pre právnické aj fyzické osoby (a možno aj pre DPH), ale za cenu znacného fiškálneho rizika a aj takú, že asi vôbec nebude možné pohnút s odvodmi. Ciže je to naozaj otázka na zváženie, lebo si nemôžeme dovolit zvýšenie deficitu verejných financií. Ale aj keby to teda nebola jedna sadzba dane z príjmu, tak celkom urcite prídeme so zásadným zmiernením progresivity dane a so znížením priamych daní. Neviem ešte v súcasnosti povedat, ci jednorazovo k 1. januáru 2004. Ale v priebehu funkcného obdobia sa k tomu urcite budeme chciet dopracovat.

Chcete aj rušit niektoré dane z príjmu?

Áno, paušálnu dan, ktoré je nesystémová. V súcasnom danovom systéme má opodstatnenie. Ale v rámci zjednodušenia už nebude potrebná.

A co nepriame dane?

Co sa týka majetkových daní, chceme zrušit trojdan (dan z prevodu a prechodu nehnutelností, z dedicstva a darovania). Ide o nesystémovú dan, pretože zdanuje bud majetok, alebo príjmy, ktoré už raz boli zdanené a my razíme zásadu jedného zdanenia, a to bud príjmu, majetku alebo spotreby. A jej zrušenie zníži aj nároky na správu dane, pretože boli príliš velké, ale výnos pomerne malý. Pri dani z nehnutelností je jasný zámer jej platenia z trhovej hodnoty, a nie ako doteraz z výmeru v metroch štvorcových. Treba však ešte rozpracovat, akým spôsobom bude vypocítavaná. Výnos by tak mal byt vyšší, odhadujeme až trojnásobok terajšieho. Otázka je len, ci sme schopní urobit tak v prvom polroku 2004.

Potom sú to spotrebné dane, kde v zásade sme na minimálnej úrovni stanovenej EÚ aj z hladiska výšky. Aj ked istý priestor ešte existuje, môžeme íst vyššie, ale to je otázka ekologického zváženia a aj fiškálnych dôsledkov znižovania priamych daní. Dan z motorových vozidiel sme ponúkli na diskusiu, ale iba ako možnost. A ak by bola vôla zníženia dane z príjmu. Táto dan má svoje vecné opodstatnenie, nepredpokladám však, že by prešla cez parlament.

Co bude s DPH a zjednotením tejto dane?

Sadzby DPH ešte nie sú definitívne ani u nás na ministerstve. Dôvody na zjednotenie sú jednoznacné. Jedna sadzba je menej nárocná na správu, sprehladnuje podnikatelské prostredie, lepšie sa s nou pracuje a znižuje priestor na danové úniky. Mnohí tvrdia, že dve sadzby sú dôležité, pretože sa nižšou sadzbou zvýhodnujú niektoré sortimenty ako jedlo, lieky a iné. A že musia takto pomáhat sociálne slabším. Ja vravím, že nemôžeme robit sociálnu politiku prostredníctvom znižovania cien, pretože takto dotujeme aj sociálne silné skupiny.

Co ocakávate od reformy?

Zlepšenie podnikatelského prostredia, zníženie nezamestnanosti, viac investícií, rýchlejší rast ekonomiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS