ČLÁNOK
Počnúc 1. januárom budúceho roka ruší Ministerstvo financií (MF) SR degresívnu maržu pre veľkodistribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorá sa mala začať uplatňovať od januára 1999.
15. decembra 1998

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR požiadalo v piatok 11. decembra o zrušenie opatrenia, ktorého obsahom je zavedenie novej metodiky stanovenia maximálnej ceny obchodných výkonov veľkodistribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok, založenej na degresívnom spôsobe určovania ceny. Keďže MZ SR informovalo o pripravovaných komplexných opatreniach, ktoré by mali viesť k znižovaniu nákladov na lieky, MF SR sa rozhodlo žiadosti MZ SR vyhovieť. Súčasťou opatrení v oblasti liekovej politiky je takzvaná krízová kategorizácia liekov, v ktorej sa bude uplatňovať princíp uhrádzania liekov založený na úhrade referenčnej látky. MZ SR v zozname účinných látok identifikovalo referenčné látky, ktoré predstavujú skupinu nevyhnutne dostupných liekov, ktoré v plnej miere uhrádza zdravotná poisťovňa. Pri väčšine ostatných látok uplatnil rezort zdravotníctva princíp, podľa ktorého budú uhrádzané do výšky úhrady referenčnej látky. „Predpokladáme, že opatrenia MF SR prispejú k výraznej úspore finančných prostriedkov na lieky a pomôžu riešiť zložitú situáciu v zásobovaní liekmi. Podľa odhadu MZ SR by toto opatrenie mohlo zabezpečiť v ročnom prepočte úsporu minimálne 1 mld. Sk z prostriedkov určených na lieky vydávané na lekársky predpis,“ uviedol P. Švec. Pri súčasnej zložitej situácii pri zásobovaní liekmi, vzhľadom na viac ako 120-dňovú lehotu splatnosti za faktúr za lieky, by uplatnenie pôvodného opatrenia prijatého MF SR 14. septembra 1998 podľa odborníkov rezortu zdravotníctva ešte viac prehĺbilo ohrozenie zásobovania občanov liekmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS