ČLÁNOK
Počet subjektov povinných podať daňové priznanie vyšší
18. marca 2001

Počet subjektov, ktoré musia odovzdať daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie, sa v porovnaní s minulosťou rozšíril. Za rok 2000 ich musia odovzdať aj verejné obchodné spoločnosti, fyzické osoby, ktorých ročné príjmy nepresiahli 10 000 Sk, ale vykázali stratu, a tiež fyzické osoby, ktoré mali príjmy len zo závislej činnosti a funkčných požitkov. Tieto príjmy im však museli plynúť súčasne od viacerých zamestnávateľov, alebo od zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, prípadne zo zahraničných zdrojov. Na novinky pri podávaní daňových priznaní za uplynulý rok na piatkovej tlačovej besede v Banskej Bystrici upozornil riaditeľ Ústredného daňového riaditeľstva SR Ondrej Mráz.

Posledným termínom na odovzdanie, prípadne odoslanie daňových priznaní na predpísaných tlačivách je pondelok 2. apríla. Počas tohto dňa budú daňové úrady otvorené do 18. hodiny. Odovzdávanie priznaní v elektronickej podobe bude pravdepodobne možné od budúceho roka, keďže spracovaná novela zákona o daniach s touto možnosťou už ráta. Podmienkou je však tiež prijatie zákona o elektronickom podpise.

Nové sadzby v prípade právnických osôb spôsobia, že príjmy z daní z ich príjmov poklesnú k 31. marcu z minuloročných 4,77 mld. Sk na asi štyri mld. Sk. V prípade príjmov z dane z príjmu fyzických osôb sa úprava výšky odpočítateľných položiek neprejaví tak výrazne, keďže sa čaká príjem z vyúčtovania na úrovni minuloročného marca, ktorý predstavoval 1,34 mld. Sk. Všetky fyzické osoby za uplynulý rok zaplatia vrátane preddavkov takmer 30 mld. Sk, z čoho odvedú približne 4,5 mld. Sk samostatne zárobkovo činné osoby.

Do 13. marca daňové priznania odovzdalo už 83 249 fyzických a 3 497 právnických osôb. Medzi nimi je aj 2 473 priznaní k paušálnej dani na rok 2001. Vlani sa do konca marca k tejto novej forme zdaňovania prihlásilo 1 421 osôb, za celý uplynulý rok ich počet predstavoval 1 731.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS