ČLÁNOK
Počet obchodníkov s cennými papiermi sa zrejme zníži
13. novembra 2001

Na slovenskom kapitálovom trhu bude po prelicencovaní podľa nového zákona o cenných papieroch a investičných službách pôsobiť menej obchodníkov s cennými papiermi a počet zahraničných správcovských spoločností sa výrazne zvýši, uviedol predseda Úradu pre finančný trh (ÚFT) Jozef Makúch. Ministerstvo financií však ešte podľa neho nevydalo vyhlášku o podmienkach poskytovania licencií. „Najzložitejšou úlohou úradu bude okrem konsolidovaného dohľadu práve prelicencovanie obchodníkov s cennými papiermi a centrálneho depozitára,“ povedal Makúch.

Nový zákon o cenných papieroch a investičných službách zvýši podľa neho dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť obchodníkov s cennými papiermi. Na kapitálovom trhu by sa mal počet obchodníkov s cennými papiermi podľa neho znížiť aj kvôli vysokým režijným nákladom.

Liberalizácia vstupu zahraničných správcovských spoločností v novom zákone umožní, aby svoje podielové listy distribuovali prostredníctvom tuzemských obchodníkov s cennými papiermi. „Deväť tuzemských správcovských spoločností zodpovedá sile kapitálového trhu, ale rovnaký počet zahraničných spoločností je nepostačujúci,“ skonštatoval Makúch.

Poslanci v piatok definitívne schválili návrh zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorého cieľom je prispôsobenie legislatívneho prostredia v oblasti kapitálového trhu direktívam Európskej únie a zlepšenie ochrany klientov obchodníkov s cennými papiermi a investorov na kapitálovom trhu. Najdôležitejšie zmeny sa týkajú evidencie cenných papierov, depozitára cenných papierov, systému ochrany klientov obchodníkov s cennými papiermi, verejnej obchodovateľnosti cenných papierov a činnosti nebankových finančných inštitúcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS