ČLÁNOK
Počet daňových úradov sa zníži o štvrtinu
12. júna 2001

Počet daňových úradov sa má znížiť z terajších 101 približne na 75. Od 1. januára 2002 zaniknú tri, jeden nový vznikne v Bratislave a približne 23 by sa malo zmeniť na detašované pracoviská. Na tlačovej besede Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici to povedal jeho riaditeľ Ondrej Mráz. Nový bratislavský daňový úrad pre veľké subjekty má spravovať finančné inštitúcie a firmy s obratom nad 1 mld. Sk. Odhaduje sa, že bude spravovať okolo 300 subjektov, vyše 200 je vytipovaných v Bratislave.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová ocenila organizačné zmeny, založenie analytického a strategického odboru, nedostatok pracovníkov sa však objavil v sekciách výberu a kontroly daní, ktorú treba odbremeniť od neefektívnych pravidelných kontrol. Ministerka kritizovala neprepojenie daňového registra s obchodným, živnostenským, katastrálnym a štatistickým a oneskorenie elektronického načítavania dokumentov, ktoré by sa malo rozbehnúť až o pol roka. Vyslovila nádej v pokrok pri ustanovení sekcie daňového vyšetrovania. Ako dodala, odhalilo sa, že sudcovia nemajú základné vedomosti z daňovej problematiky a poukázala na neefektívnosť vyšetrovania a súdov SR. Podľa B. Schmögnerovej je rok 2003 posledným rokom pre mobilizáciu daňovej správy SR pred vstupom do Európskej únie. Reforma daňovej správy môže byť zaradená na program vlády na budúci týždeň.

„SR až teraz zavádza do prípravy štátneho rozpočtu prvky programovej tvorby, v budúcoročnom rozpočte ale predpokladám tvorbu už troch alebo štyroch kapitol podľa programov,“ dodala. Návrh nového zákona o cenných papieroch a investičných službách je s výnimkou niektorých častí podľa jej slov kompatibilný so smernicami Európskej únie a prináša pre subjekty kapitálového trhu prísnejšie pravidlá.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS