ČLÁNOK
Pobočka ČSOB na Slovensku v červených číslach
14. marca 2000

Po vytvorení opravných položiek vo výške 1,376 mld. Sk a zdanení však hospodársky výsledok predstavuje stratu 683,3 mil. Sk. V roku 1998 predstavoval čistý zisk pobočky viac ako 480 mil. Sk. Bilančná suma pobočky banky v SR sa medziročne znížila zhruba o 10,3 mld. Sk na 46,7 mld. Sk. Na tlačovej besede o tom informoval člen predstavenstva Ján Lamser.
Ako informoval, úvery klientom na Slovensku predstavujú zhruba 10 mld. Sk. Tento údaj je už znížený o výšku pohľadávky voči Slovenskej inkasnej, s.r.o. vo výške 21,5 mld. Sk. „Výška poskytnutých úverov našej banky plne korešponduje s celkovou stagnáciou poskytovania úverov na Slovensku. Dá sa predpokladať, že ani v tomto roku žiadna banková inštitúcia nebude v tejto oblasti expandovať,“ uviedol J. Lamser. Informoval však o zámeroch banky poskytovať v tomto roku úvery aj v cudzej mene. Primárne vklady pobočky banky sa medziročne zvýšili o 60,9 % na 22,5 mld. Sk. Tvoria tak 6,14 % z primárnych vkladov celej banky, ktoré sa v minulom roku zvýšili z 135,657 mld. Kč na 165,248 mld. Kč.
Nekonsolidovaný čistý zisk ČSOB, a.s., Praha podľa českých účtovných štandardov (CAS) dosiahol v minulom roku úroveň 5,2 mld. Kč. Podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) čistý zisk banky však predstavoval úroveň 2,823 mld. Kč. Banka v uplynulom roku zaznamenala nárast počtov klientov o 16 % na 362 tisíc. Vlastné imanie banky vzrástlo medziročne o 4 mld. Kč na úroveň 31,5 mld. Kč. Objem úverov dosiahol do konca predchádzajúceho roka sumu skoro 105 miliárd Kč. Počet zamestnancov banky v uplynulom roku poklesol o 5 % na 4 710.
Majoritným akcionárom banky je KBC Bank s 82,34-percentným podielom. Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 7,47 %, IFC 4,39 %, ostatní akcionári v ČR 4,45 % a akcionári v SR 1,35 %. Banky má na Slovensku 17 pobočiek a v tomto roku plánuje otvoriť ďalších 10 pobočiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS