ČLÁNOK
Po zmene v politike SLSP vzrástol záujem o jej spotrebné úvery
9. januára 2001

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava (SLSP) poskytla v minulom roku celkovo 27 tis. spotrebných úverov v celkovom objeme 1,75 mld. Sk. Ako pre SITA uviedla hovorkyňa banky Jana Ďuricová, zvýšený záujem o tento typ úverov zaznamenala banka po zmene filozofie ich poskytovania, ku ktorej pristúpila v polovici augusta. „V súčasnosti banka uplatňuje individuálny prístup ku každému žiadateľovi. Nesleduje sa účel, na ktorý bude úver použitý a výška poskytnutého úveru závisí len od platobných možností klienta,“ povedala J. Ďuricová.

Úrokové sadzby sú stanovené v závislosti od bonity klienta a splatnosti úveru, pričom maximálna splatnosť predstavuje 10 rokov. V poslednom štvrťroku minulého roka začala SLSP ako jediná banka na Slovensku v spolupráci s poisťovňou Cardif Slovakia poskytovať tzv. spotrebný chránený úver. Podstatou chráneného úveru je možnosť poistiť si splácanie úveru pre prípad nepredvídateľných životných situácií, ako pracovnej neschopnosti, straty zamestnania, plnej a trvalej invalidity alebo smrti. Chránený spotrebný úver znižuje tiež požiadavku na počet ručiteľov, ktorí sú nevyhnutní pri klasických spotrebných úveroch a minimalizuje žiadateľovi o úver možné problémy súvisiace so splácaním úveru. Aktuálne úrokové sadzby spotrebných úverov poskytovaných sporiteľňou sa pohybujú v rozpätí od 11,65 % p.a. do 16 % p.a.

Veľmi dobré výsledky dosiahla Slovenská sporiteľňa podľa slov jej hovorkyne aj v oblasti poskytovania hypotekárnych úverov. V minulom roku sporiteľňa na tento účel vynaložila 330 mil. Sk, čo znamená prekročenie pôvodných zámerov o 80 mil. Sk. „Zvýšený záujem podporilo hlavne zníženie úrokovej sadzby na 11,75 % p.a. v septembri minulého roka,“ povedala J. Ďuricová. Slovenská sporiteľňa, a.s. poskytuje hypoúvery iba fyzickým osobám, nie podnikateľom. Aktuálna úroková sadzba predstavuje 11,75 % p.a., pričom žiadateľ môže získaním štátnej bonifikácie, ktorá v tomto roku predstavuje 5 % p.a. , získať hypotekárny úver s ročnou úrokovou sadzbou 6,75 %.

Lídrom na slovenskom trhu hypotekárneho úverovania je Všeobecná úverová banka, ktorá v minulom roku poskytla hypoúvery za 900 mil. Sk. Od roku 1998, kedy vstúpila do tohto trhového segmentu už celkovo na tento účel poskytla 1,3 mld. Sk. Licenciu na hypotekárne obchody má aj Istrobanka, Tatra banka, HypoVereinsbank a Bank Austria Creditanstalt. Na jej udelenie v súčasnosti čaká Československá obchodná banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS