ČLÁNOK
Po vstupe do EÚ očakáva SAV zrýchlenie rastu HDP
8. júla 2002

Spotrebiteľské ceny na Slovensku sa po vstupe SR do Európskej únie (EÚ) zvýšia oproti minuloročným o 18 %. Do roku 2006 by ceny mali vzrásť o 33 % a v nasledujúcich dvoch rokoch o 49 %. Vyplýva to zo štúdie o ekonomických a sociálnych súvislostiach vstupu SR do EÚ, ktorú vypracoval Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied (SAV).

Cenová hladina na Slovensku dosahovala ku koncu roku 2000 len 36 % priemernej úrovne EÚ. Štúdia predpokladá jej rast v roku 2006 na úroveň 46 % a v roku 2008 na 49,7 %. Rast nominálnych miezd na pracovníka pritom vzrastie v roku 2004 oproti súčasnému stavu o 21 % a do roku 2006 o 44 %. Reálna mzda by po dvoch rokoch poklesu a nepatrnom raste v roku 2001, mohla až do roku 2004 vzrásť priemerne ročne o 3 %, avšak v rokoch 2005 a 2006 by sa jej rast mal spomaliť asi na 2 % ročne.

Reálny rast slovenskej ekonomiky v rokoch 2004 až 2006 by mal podľa štúdie dosiahnuť 4,8 % ročne a v nasledujúcich rokoch sa zrýchliť na 5 %. Najväčší podiel na vytvorenom hrubom domácom produkte (HDP) má v súčasnosti spotreba domácností, ktorého podiel v minulom roku predstavoval zhruba 49,2 %. Podľa SAV, spotreba domácností by mala rásť v rokoch 2004-2008 pomalšie ako HDP, a to ročným tempom 3,6 % v prospech rastu investícií priemerne o 6 % ročne. Podiel spotreby vlády na HDP v roku 2001 dosiahol 19,6 % a do konca roka 2008 by mal klesnúť na 16,1 %.

V súčasnosti ekonomická úroveň SR, meraná ukazovateľom HDP v prepočte podľa tarify kúpnej sily dolára na obyvateľa, sa pohybuje okolo 49 % priemeru EÚ. Slovensko by sa mohlo podľa SAV v roku 2006 priblížiť k úrovni 53,1 % priemernej úrovne EÚ a v roku 2008 na úroveň asi 55 %.

Kľúčovým v nasledujúcom období bude podľa SAV intenzívnejší prílev priamych zahraničných investícií, ktoré by mali najviac prispieť k rastu produktivity a tým zvýšeniu konkurenčnej schopnosti. „Dá sa predpokladať, že jednotný trh EÚ poskytne viac ponúk pre Slovensko v oblasti prílevu PZI. SR by sa postupne mala priblížiť k objemu PZI bežných v krajinách EÚ, kde priemer sa pohybuje okolo 3 000 USD na obyvateľa,“ vyplýva to zo štúdie SAV. To je podstatne vyššie ako súčasných 800 USD na obyvateľa v SR. Slovensko by sa mohlo do roku 2008 priblížiť k objemu PZI na obyvateľa v ČR, ktorá v roku 2000 dosiahla 2 300 USD.

Štúdia ďalej predpokladá, že miera nezamestnanosti poklesne v SR v roku 2008 na 15 % zo súčasnej úrovne okolo 19 %. V roku 2001 SR dosiahla mierny rast zamestnanosti, približne o 1 % a podobným tempom by mohla rásť v tomto i budúcom roku. Postupným zrýchlenie rastu HDP a zintenzívnením prílevu zahraničného kapitálu v rokoch 2004-2008 by zamestnanosť mohla rásť priemerne o 1,2 % ročne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS