ČLÁNOK
Po verifikácii údajov sa zvýšila zahraničná zadlženosť SR
13. apríla 1999

Podľa štruktúrovaných údajov o stave zahraničného dlhu, ktorú tlačovej agentúre SITA poskytol Pavol Kyjac z oddelenia správy devízových pasív NBS, dosiahla celková hrubá zahraničná zadlženosť SR k ultimu decembra 11,902 mld. USD. Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo 2,407 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry bola 9,391 mld. USD (a nie pôvodných 9,293 mld. USD) a dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) predstavoval 56 mil. USD. Vládne agentúry vykázali dlh 48 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,297 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh predstavoval k ultimu decembra 4,605 mld. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol 2 209 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti novembru klesol o 2,63 %, pričom k ultimu decembra 1998 predstavoval 38,69 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS