ČLÁNOK
Po verifikácii údajov sa zvýšila zahraničná zadlženosť SR
13. apríla 1999

Podľa štruktúrovaných údajov o stave zahraničného dlhu, ktorú tlačovej agentúre SITA poskytol Pavol Kyjac z oddelenia správy devízových pasív NBS, dosiahla celková hrubá zahraničná zadlženosť SR k ultimu decembra 11,902 mld. USD. Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo 2,407 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry bola 9,391 mld. USD (a nie pôvodných 9,293 mld. USD) a dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) predstavoval 56 mil. USD. Vládne agentúry vykázali dlh 48 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,297 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh predstavoval k ultimu decembra 4,605 mld. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol 2 209 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti novembru klesol o 2,63 %, pričom k ultimu decembra 1998 predstavoval 38,69 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS