ČLÁNOK
Po troch štvrtinách roka okrem exportu zatiaľ zväčša nie sú naplnené výrobné a obchodné očakávania skupiny ZSNP na tento rok.
5. novembra 1998

Po troch štvrtinách roka okrem exportu zatiaľ zväčša nie sú naplnené výrobné a obchodné očakávania skupiny ZSNP na tento rok. Predaj, ktorý dosiahol 8,152 mld. Sk, zaostal za predpokladmi o 1,3 mld. Sk, hospodársky výsledok v objeme 27 mil. Sk predstavuje asi desatinu plánovanej výšky. Hlavnými dôvodmi sú pretrvávajúca nízka cena hliníka, pokles kurzu koruny, situácia na finančnom trhu v SR a zhoršujúca sa ekonomická situácia slovenských odberateľov. Pre SITA to dnes vyhlásil finančný riaditeľ materskej spoločnosti ZSNP, a. s., Tibor Brašeň. Podľa prognóz sa vyvíja hospodárenie dcérskych spoločností Slovalco a Alufinal, plán neplní najmä Strojal a materská ZSNP, a. s., kde poklesom objednávok došlo k prepadu v závodu Zlieváreň a ďalšie straty spôsobila likvidácia závodu Kysličnikáreň. Pokles tržieb a zisku skupiny ide najmä na vrub situácii na domácom trhu a strát z finančných nákladov. Exportom sa totiž podarilo vykryť časť výpadku domáceho trhu a jeho výška 6,521 mld. Sk zodpovedá 99,6 percenta plánu. Nižšie svetové ceny hliníka znižujú dosahované tržby, ale vďaka úzkej väzbe cien hliníka a východiskovej suroviny klesajú aj náklady. Z toho vyplývajúci nižší obrat preto nemá až taký vplyv na veľkosť hospodárskeho výsledku. K poklesu domáceho odbytu došlo predovšetkým v prípade strojárskych podnikov, ktorých počet v kríze sa zvýšil, ako aj jej hĺbka. ZSNP preto zaznamenali aj nárast pohľadávok voči odberateľom. Skupina ZSNP vyrobila za deväť mesiacov tovar v hodnote 7,53 mld. Sk. Zvýšený odpredaj zásob potom vytvoril 600-miliónový rozdiel v porovnaní s tržbami. Do ťaživej situácie sa dostáva finančné hospodárenie ZSNP. Takmer 30-percentné úroky od domácich bánk na prevádzkové úvery sú v slovenskom strojárstve a hutníctve nesplatiteľné a zahraničné banky už majú vyčerpané národné limity. Úvery preto nie je možné získať ani na dodávky do zahraničia s garantovaným inkasom (napr. rozšírenie dodávok pre Volkswagen, ktoré sa tak financuje z vlastných zdrojov). Zmenu možno očakávať až s príchodom nového roka. Nedávna reštrukturalizácia úverov pre Slovalco hospodárenie skupiny ZSNP a ZSNP, a. s., bezprostredne neovplyvní. Napríklad prospech z dividend môže materská firma čakať až o dva roky. Vytvára však podmienky na rozšírenie výroby Slovalca, čo by prinieslo zákazky iným dcérskym spoločnostiam a závodom ZSNP, a. s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS