ČLÁNOK
Po rozpade Sovietskeho zväzu na začiatku 90-tych rokov viacerí pozorovatelia očakávali zaradenie Ukrajiny medzi vedúce krajiny nového sociopolitického a ekonomického usporiadania.
28. júla 1998

Napriek tomu však Ukrajina nesplnila počiatočné veľké očakávania, uviedol analytik spoločnosti Standard & Poor’s Richard Thomas v analýze Ukraine Bank Industry Risk Analysis. Stále však môžeme hovoriť o určitom slabom progrese v oblasti makroekonomiky, znižovania inflácie a stabilizácie meny. Avšak pri súčasnej miere devízových rezerv pod hranicou 2 mld. USD a pomerne vysokých splátkach externej a internej zadlženosti s termínom splatnosti do augusta 1998, je situácia neistá. Ukrajina v týchto dňoch rokuje s MMF o poskytnutí úveru vo výške 2 mld. USD v rámci fondu Extended Fund Facility. Podľa názoru S&P je pre vyhnutie sa kríze potrebná medzinárodná podpora. Na makroekonomickej scéne je situácia komplikovaná nízkou transparentnosťou, vysokým zdaňovaním, byrokratickými prekážkami, protichodnou legislatívou a rozšíreným bezprávím a korupciou. Pri hodnotení ukrajinského bankového systému brala S&P do úvahy nasledujúce faktory: slabosť ekonomického prostredia, potrebu rehabilitácie a štrukturálnych reforiem, problémy pri odhadovaní dôveryhodnosti žiadateľov o úver, problémy bánk s likviditou, slabú kapitalizáciu, rozvíjajúci sa dozorný systém v bankovom sektore a tlaky zo strany Ruska. Na základe uvedených faktorov sa S&P domnieva, že je veľmi nepravdepodobné, že akákoľvek ukrajinská banka získa rating rovnakej kategórie ako ruské banky. S&P teda neplánuje udeliť ukrajinským bankám vyšší rating ako ‚CCC‘.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS