ČLÁNOK
Po povinnej ponuke podiel Allianz AG v ASP 99,508 %
3. marca 2003

Podiel nemeckej Allianz AG na základnom imaní Allianz – Slovenskej poistovne, a.s. (ASP) sa po povinnej ponuke na prevzatie akcií zvýšil z 99,35 % na 99,508 %. V rámci nej majoritný akcionár prijal ponuku na predaj 9 304 akcií svojej dcéry. Informovala o tom spolocnost.

Povinná ponuka trvala od 27. januára do 25. februára. Nemecká matka najväcšej slovenskej poistovne kupovala akcie s nominálnou hodnotou tisíc korún za 2 178 Sk. Akcionári schválili stiahnutie týchto akcií z Burzy cenných papierov v závere minulého roka.

ASP vznikla zaciatkom tohto roka fúziou Slovenskej poistovne a Allianz poistovne. Zlúcenie týchto dvoch poistovacích domov schválili akcionári vlani 13. decembra. Nemecká Allianz AG získala majoritný podiel v Slovenskej poistovni v rámci privatizácie. Podpis kúpnopredajnej zmluvy sa uskutocnil zaciatkom februára 2002. Konecná cena za predaj štátneho podielu v SP bola o necelé 3 mil. eur nižšia ako predbežná cena, ktorá bola 144,925 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS