ČLÁNOK
Po júlovom poklese prírastku priamych zahraničných investícií Slovenská republika zaznamenala v auguste ich opätovný rast.
2. decembra 1998

Celkovo predstavoval za osem mesiacov tohto roka prírastok priamych zahraničných investícií 9,012 mld. Sk (258 mil. USD), čo znamená medzimesačný rast o 1,015 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda. Zahraničné subjekty medzimesačne zvýšili svoju majetkovú účasť a reinvestovaný zisk o 438 mil. Sk, čo znamená, že od začiatku roka sa tento objem finančných prostriedkov zvýšil o 8,753 mld. Sk. Aktívne saldo ostatného kapitálu dosiahlo za prvých osem mesiacov 259 mil. Sk, pričom ešte koncom júla to bol odlev 318 mil. Sk. Položka „ostatný kapitál“ vyjadruje úverové vzťahy medzi materskými zahraničnými spoločnosťami a obchodnými a výrobnými firmami na Slovensku. Svoju investičnú aktivitu mierne zvýšili aj slovenské subjekty v zahraničí, pričom prírastok investícií do iných krajín dosiahol k ultimu augusta 3,594 mld. Sk, čo je mesačný rast o 697 mil. Sk. Spôsobil to najmä rast majetkovej účasti a reinvestovaného zisku, ktorý od začiatku roka dosiahol 3,291 mld. Sk. Napriek tomu však centrálna banka vo svojich predchádzajúcich analýzach upozornila, že po realizácii kapitálovej účasti zahraničných investorov v rozsahu nad 10 % v odvetví výroby kovov a potravín a nápojov nedošlo od mája k ďalšiemu výraznému prílevu priamych zahraničných investícií do ekonomiky SR. Podľa dostupných informácií jediné významné investície v SR začiatkom roka uskutočnila Coca Cola ako aj U.S. Steel Group do založenia spoločného podniku s VSŽ Holding. Slovenská republika sa vlani umiestnila na 11. mieste medzi 16 krajinami strednej a východnej Európy podľa objemu zahraničných investícií. Od roku 1989 do roku 1997 dosiahol objem zahraničného kapitálu v SR 703 mil. USD. Nižšiu úroveň zaznamenali iba Albánsko, Bielorusko, Macedónsko, Litva a Moldavsko. Aj podľa prílevu zahraničného kapitálu za rok 1997 sa SR opäť umiestnila na jedenástom mieste. Na Slovensko prišlo za minulý rok 170 mil. USD, pričom rok predtým to bolo 177 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS