ČLÁNOK
Po dostavbe novej nemocnice by mali väčšiu časť Kramárov zavrieť
15. marca 2017

Po dokončení novej bratislavskej nemocnice by väčšia časť Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch mala skončiť. Po stredajšom rokovaní vlády to novinárom povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Počíta sa s tým, že drvivá väčšina budov by sa mala stať prebytočným majetkom, ktorý by mal smerovať na predaj. Ďalšiu časť by mali pričleniť k vedľa stojacej Detskej fakultnej nemocnici, ktorá chce dobudovať hotelovú časť pre rodičov, či chirurgický pavilón.

UNB v Ružinove by mali zrekonštruovať a nová nemocnica by mala vzniknúť dostavbou alebo novou stavbou na Rázsochách. „Tieto dve nemocnice by mali byť základnými piliermi UNB,“ vysvetlil Drucker.

Nemocnica na Rázsochách by sa mala venovať napríklad transplantáciám, vede a výskumu. Podľa Druckera bude vznik novej nemocnice súvisieť so zmenou konceptu zdravotníckeho vzdelávania v Bratislave.

Ministerstvo zdravotníctva už v tejto súvislosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Koncepciu rozvoja novej Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Materiál obsahuje základné informácie o reorganizácii súčasného profilu Univerzitnej nemocnice v Bratislave, koncepciu nového univerzitného vzdelávania, investičnú činnosť pre výstavbu novej Univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy a investičnú činnosť pre rekonštrukciu Univerzitnej nemocnice Ružinov.

„Ministerstvo zdravotníctva predložilo materiál po dôkladnej analýze a konzultácii so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Lekárskou fakultou UK v Bratislave, Slovenskou zdravotníckou univerzitou, problematiku rezort konzultoval aj s Úradom pre verejné obstarávanie, Inštitútom finančnej politiky, ale aj so zástupcami Slovenskej akadémie vied,“ konštatuje rezort zdravotníctva.

V komplexe novej Univerzitnej nemocnice majú byť podľa ministra Druckera vysokošpecializované medicínske oblasti naviazané na vedecko-výskumné pracoviská. V novej nemocnici sa plánujú aj Centrá excelentnosti, ktoré budú podľa rezortu zdravotníctva poskytovať pacientom s vybranými diagnózami komplexný servis a najšpičkovejšiu zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou v krajine. Má pritom ísť o najmodernejšie vybavené centralizované pracovisko na  Slovensku. „Prezentované riešenia v predloženom materiáli považujeme za najefektívnejšie, realizovateľné v najkratšom čase a v rámci kooperácie s akademickou obcou a výskumom zabezpečia vysokokvalitnú starostlivosť, vzdelávanie a výskum pre budúce generácie,“ dodal Drucker.

Materiál pritom pre umiestnenie novej Univerzitnej nemocnice posudzoval štyri lokality v rámci hlavného mesta. Boli medzi nimi aj nedostavaný areál Rázsochy a lokalita Ružinov, ktoré sú najpravdepodobnejším variantom. Na základe analýzy sa vylúčili lokality na území okrajovej časti Bratislavy a areál Patrónky z minulosti posudzovaného PPP projektu. Nemocnica na Rázsochách by mala byť podľa ministerstva uvedená do prevádzky v roku 2022 a predpokladané náklady na jej výstavbu sú na úrovni 263 mil. eur, náklady na rekonštrukciu Ružinova sa predpokladajú v sume 80 mil. eur.a


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS