ČLÁNOK
PMÚ začal konanie o vklade lietadiel do SA a ich kontraktoch
7. februára 2003

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) začal 15. januára správne konanie vo veci koncentrácie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) a Slovenských aerolínií, a.s. (SA) Úrad tak prešetruje vklad troch štátnych lietadiel do majetku SA, ako aj zmluvy SA s niektorými agentúrami cestovného ruchu. PMÚ bude overovať, či tieto zmluvy nie sú dumpingové. Podľa informácií agentúry SITA by mal úrad rozhodnúť v priebehu februára.

MDPT odsúhlasilo vklad troch štátnych lietadiel TU 154M do majetku SA 14. novembra, čím štát získal vo firme viac ako 90-percentný akcionársky podiel. Zadlženosť SA voči štátu predstavuje ako 170 mil. Sk. Po navýšení základného imania o hodnotu štátom vložených lietadiel sa zmenili aj majetkové podiely aj ostatných akcionárov. Devín Group, s.r.o., má po navýšení už len 5,3 % akcií, firma Wili, a.s., Púchov 4,2 % akcií a ruskej spoločnosti JAK zostal 0,003-percentný podiel. Hodnota nepeňažného vkladu troch lietadiel do majetku spoločnosti bola vyčíslená na 739 mil. Sk. Základné imanie po navýšení by malo predstavovať 858,6 mil. Sk.

Slovenské aerolínie, a.s., boli založené v roku 1995. Letecká spoločnosť uskutočnila v minulom roku 1 913 letov, na ktorých prepravila takmer 151 tis. pasažierov. Vlani sa uskutočnilo 961 charterových letov. Pri výške základného imania 221,21 mil. Sk bola začiatkom roka trhová hodnota spoločnosti vyčíslená na 117,5 mil. Sk.

Slovenské aerolínie dosiahli v prvom polroku tohto roka zisk vo výške 11,1 mil. Sk, čo predstavovalo až 35-percentné medziročné zlepšenie hospodárenia. Firma v sledovanom období dosiahla prevádzkový zisk 29,7 mil. Sk, pri celkových prevádzkových výnosoch 247,4 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS