ČLÁNOK
PMÚ už rozhodol o podnete API proti telekomunikáciám
27. septembra 2000

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) už rozhodol o podaní Asociácie poskytovateľov internetu (API), ako aj ďalších osôb proti Slovenským telekomunikáciám, a.s. (ST) a rozhodnutie vydá v piatok 29. septembra. Hoci rozhodnutie ešte nie je podpísané, je zrejmé, že telekomunikácie budú musieť zaplatiť pokutu za zneužívanie dominantného postavenia vo forme nanucovania nerovnakých podmienok pre rôznych zákazníkov. Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ výkonného výboru PMÚ Imrich Zwieb, o konkrétnej výške pokuty úrad ešte nerozhodol, ale bude určite vyššia, ako posledná pokuta vo výške 3 mil. Sk.

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže umožňuje uložiť osobe zneužívajúcej svoje dominantné postavenie na trhu pokutu maximálne do výšky 10 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Ako však I. Zwieb dodal, pokuta pre ST bude omnoho nižšia. „Našim cieľom nie je, aby naše rozhodnutie malo likvidačný charakter,“ povedal I. Zwieb. API podala na úrad sťažnosť kvôli prerušeniu prevádzky vedenia, ktoré zabezpečovalo pripojenie Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre na internet.

Podľa neho sa k rozhodnutiu ešte nevyjadrili predstavitelia nemeckej spoločnosti Deutsche Telekom, ktorá je majoritným akcionárom ST. Pre túto spoločnosť je to prvá správne konanie na PMÚ od jej vstupu do slovenského monopolného operátora. Podľa I. Zwieba je pravdepodobné, že telekomunikácie podajú proti rozhodnutiu rozklad v zákonnej lehote 15 dní. V takom prípade má PMÚ ďalších 30 dní na doplnenie podkladov pre zmenu rozhodnutia a postúpenie konania na druhostupňový orgán PMÚ, ktorým je predseda úradu. Mimoriadny opravný prostriedok je však možný aj proti druhostupňovému rozhodnutiu, a to na Najvyššom súde SR.

„Nie som zástancom vysokých pokút, ale ak niekto zneužíva dominantné postavenie, mal by byť sankcionovaný,“ povedal I. Zwieb. „Telekomunikácie sú len správcami telefónnych vedení, ktoré dostali od štátu pri ich založení a nemajú právo s nimi hospodáriť tak, aby to bolo na škodu iných subjektov,“ dodal. Podľa jeho slov sťažnosti na ST podali okrem poskytovateľov internetu aj ďalšie osoby, medzi nimi aj fyzické. Sťažnosti fyzických osôb na výšku faktúry však nemožno posúdiť ako porušenie hospodárskej súťaže, ale skôr sa týkajú zákona o cenách a sú teda v kompetencii Ministerstva financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS