ČLÁNOK
PMÚ už má rozhodnutie o koncentrácii firiem Slovnaft a MOL
23. augusta 2000

Zástupcovia maďarskej spoločnosti MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Maďarsko a spoločností Slovbena a Slovintegra boli v stredu oboznámení s výsledkom šetrenia, ktoré Protimonopolný úrad SR (PMÚ) vykonal vo veci koncentrácie spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava so spoločnosťou MOL. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ 1. výkonného výboru PMÚ Ján Matuský.
„Protimonopolný úrad má rozhodnutie pripravené a vydá ho po získaní stanoviska účastníkov správneho konania k výsledkom vyšetrovania, s ktorým boli oboznámení,“ uviedol J. Matuský.
Zástupca PMÚ neuviedol, kedy úrad vydá svoje rozhodnutie, ktoré už má pripravené. Po jeho vydaní platí zákonná 15-dňová lehota, počas ktorej účastníci konania môžu podať rozklad (odvolanie) proti verdiktu PMÚ. V prípade, že by sa tak stalo, do jedného mesiaca doplní úrad svoje rozhodnutie o ďalšie doklady a rozhodovanie postupuje na druhostupňový orgán, ktorým je predseda PMÚ.
Spoločnosť MOL na PMÚ koncentráciu 14. apríla 2000, ktorou na základe Zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej so spoločnosťami Slovintegra, a.s., Bratislava a Slovbena, a.s., Bratislava, nadobudla podiel v spoločnosti Slovnaft Bratislava. Maďarská ropná spoločnosť koncom marca podpísala dohodu o strategickom investorstve v slovenskej rafinérii Slovnaft. V zmysle dohody MOL získa najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD. Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Podiel by mal MOL získať do konca tretieho štvrťroka. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu.
Manažérsko-zamestnanecké spoločnosti Slovintegra a Slovbena by si mali udržať aj po vstupe investora pozíciu významného minoritného akcionára v Slovnafte. Obe spoločnosti budú mať podľa odhadov spoločný podiel na maloobchodnom trhu v Maďarsku vo výške približne 36 %, na Slovensku 38 %, v Rumunsku 3 % a v Českej republike 2 %. MOL a Slovnaft budú spoločne kontrolovať aj rafinérske aktíva s celkovou spoločnou kapacitou 330 000 barelov za deň.
MOL kontroluje podľa dostupných informácií 10,11 % akcií Slovnaftu. Najväčším akcionárom Slovnaftu je so 40,68 % stále Slovintegra, Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 10,64 %, Fond národného majetku SR nedávno získal od Slovintegry 10-percentný podiel. Luxemburský Burmerange Holdings má v Slovnafte 7,13-percentný podiel, Slovbena 5,81 % a Slovenský plynárenský priemysel 5,68 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS