ČLÁNOK
PMÚ udelil Slovenským telekomunikáciám pokutu
2. októbra 2000

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) rozhodol o udelení finančnej pokuty akciovej spoločnosti Slovenské telekomunikácie (ST) z dôvodu zneužívania dominantného postavenia na relevantných trhoch digitálnych okruhov a miestnych vedení. ST sú povinné podľa rozhodnutia úradu odstrániť závadný stav, ktorý svojou činnnosťou spôsobili. Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ výkonného výboru PMÚ Imrich Zwieb, výška pokuty bude určite vyššia ako 3 mil. Sk, presnú hodnotu však nešpecifikoval. Zhruba pred rokom spoločnosť ST už jednu pokutu vo výške 3 mil. Sk od PMÚ dostala. Rozhodnutie úradu zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

Ako pre SITA povedal právnik Slovenských telekomunikácií Ladislav Tyko, spoločnosť podá proti rozhodnutiu úradu rozklad v lehote 15 dní, ktorú umožňuje zákon. Po doplnení príslušných podkladov má úrad 30 dní na to, aby správne konanie postúpil na druhostupňový orgán Protimonopolného úradu, ktorým je jeho predseda. Voči jeho rozhodnutiu existuje mimoriadny opravný prostriedok v podobe odvolania sa na Najvyššom súde SR.

Protimonopolný úrad vydal svoje rozhodnutie vo veci podania Asociácie poskytovateľov internetu (API), ktorá naposledy žalobu proti Slovenským telekomunikáciám podala pred dvoma týždňami, ked došlo k prerušeniu vedenia umožňujúceho pripojenie Kňažského seminára sv. Gorazda v Nitre na internet.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS