ČLÁNOK
PMÚ schválil zlúčenie Nafty Gbely s Naftou Trade
24. júla 2001

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) povolil zlúčenie spoločností Nafta, a.s. Gbely a Nafta Trade, a.s. Vyhovel tak žiadosti rozhodujúcich akcionárov Nafty Gbely, Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) a RWE Gas Aktiengesellschaft, Dortmund. Vyplýva to z informácií zverejnených PMÚ. SPP vlastní necelých 56 % Nafty Gbely a RWE patrí 40-percentný podiel.

Nafta Trade bola zrušená bez likvidácie ku koncu júna. Jej majetok, ktorý mal v závere minulého roka účtovnú hodnotu asi miliardu korún, prebrala materská spoločnosť Nafta Gbely. Zlúčenie je súčasťou konsolidácie činností niektorých dcérskych spoločností Nafty Gbely. Zámerom fúzie je tiež sústrediť skladovacie kapacity v podzemných zásobníkoch zemného plynu v materskej spoločnosti.

Nafta Trade vykonávala pre materskú Naftu Gbely rozličné obchodné činnosti. Nafta Gbely po fúzii získala od dcérskej spoločnosti aj nedokončené zásobníky Láb 5 a Sereď a tiež aj banské dobývacie práva. Nafte Trade patrili aj zásobníky Gajary-Baden, ktoré sú po vyťažení ropy vhodné na skladovanie plynu. SPP sa chce pritom s RWE Gas dohodnúť na ich dobudovaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS