ČLÁNOK
PMÚ povolil koncentráciu MOL-Slovnaft s dvoma podmienkami
22. septembra 2000

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) vydal rozhodnutie o schválení koncentrácie spoločností MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt a akciovej spoločnosti Slovnaft Bratislava. Úrad schválil koncentráciu oboch spoločností s dvoma podmienkami. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ výkonného výboru PMÚ Ján Matuský.

Prvou podmienkou je, že účastníci správneho konania nebudú môcť zvyšovať do konca roka 2004 počet čerpacích staníc pohonných hmôt oproti stavu ku dňu podpísania Zmluvy o kúpe a upísaní akcií, ktorá bola uzavretá 30. marca tohto roku. Podľa druhej podmienky Slovnaft nebude môcť zvyšovať svoj trhový podiel novou výstavbou čerpacích staníc. V prípade, že spoločnosť otvorí novú čerpaciu stanicu, bude mať povinnosť do 180 dní od jej otvorenia zrušiť alebo odpredať čerpaciu stanicu, a to s rovnakou úhrnnou projektovanou ročnou kapacitou predaja pohonných látok ako novootvorená čerpacia stanica. Tieto podmienky koncentrácie uložil úrad podľa J. Matuského z dôvodu, že koncentráciou sa posilní dominantné postavenie spoločnosti Slovnaft na relevantných trhoch veľkoobchodu aj maloobchodu s pohonnými látkami.

„Zákaz zvyšovať počet čerpacích staníc a ich predajných kapacít na presne stanovené obdobie sú transparentnými podmienkami, účinnými a účelnými pre dosiahnutie zmeny kvality hospodárskej súťaže v maloobchodnom predaji pohonných látok,“ dodal J. Matuský.

Rozhodnutie PMÚ nadobudlo právoplatnosť v piatok 22. septembra. Ako J. Matuský uviedol, účastníci konania sa vzdali možnosti využiť zákonnú 15-dňovú lehotu na to, aby sa proti rozhodnutiu odvolali.

Ako pre SITA uviedla hovorkyňa spoločnosti MOL Krisztina Antalffy, oficiálne rozhodnutie o povolení koncentrácie ešte MOL nedostal a preto sa k nemu nebude ani vyjadrovať.

Spoločnosť MOL oznámila na PMÚ koncentráciu 14. apríla tohto roka. Na základe Zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej so spoločnosťami Slovintegra, a.s., Bratislava a Slovbena, a.s., Bratislava, nadobudla totiž maďarská spoločnosť podiel v spoločnosti Slovnaft Bratislava. V zmysle dohody MOL získa najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD. Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Podiel by mal MOL získať do konca tretieho štvrťroka. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu.

MOL kontroluje podľa dostupných informácií 10,11 % akcií Slovnaftu. Najväčším akcionárom Slovnaftu je so 40,68 % stále Slovintegra, Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 10,64 %, Fond národného majetku SR nedávno získal od Slovintegry 10-percentný podiel. Luxemburský Burmerange Holdings má v Slovnafte 7,13-percentný podiel, Slovbena 5,81 % a Slovenský plynárenský priemysel 5,68 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS