ČLÁNOK
PMÚ nevylučuje obmedzenie koncentrácie Slovnaftu a MOL
18. júla 2000

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) nevyužije tri mesiace, ktoré získal vydaním predbežného opatrenia vo veci koncentrácie spoločností MOL a Slovnaft, a rozhodne v kratšom termíne. „Predpokladám, že do mesiaca vydáme rozhodnutie,“ povedal pre agentúru SITA predseda úradu Peter Nižňanský.
PMÚ vydal 12. júla tohto roku predbežné opatrenie o predĺžení pozastavenia koncentrácie oboch spoločností, pričom pôvodne mal o koncentrácii rozhodnúť do pondelka 17. júla. „Z podkladov, ktoré PMÚ dostal od predstaviteľov akciovej spoločnosti Slovnaft a maďarskej spoločnosti MOL, sme si nevedeli urobiť jasný obraz o tom, akým smerom by sme mali rozhodnúť,“ uviedol Nižňanský.
Podľa jeho vyjadrenia ide o veľmi komplikované záležitosti, kde je „veľmi veľa pre aj veľmi veľa proti“. „Týmto spojením dochádza k posilneniu už existujúceho dominantného postavenia na trhu. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže jasne hovorí, že ak koncentráciou vznikne dominantné postavenie na trhu alebo sa dominantné postavenie posilní, zakáže úrad takúto koncentráciu,“ povedal P. Nižňanský. Predseda PMÚ však dodal, že zákon aj v takomto prípade pripúšťa možnosť, že pokiaľ sa nepreukáže, že celospoločenské výhody takéhoto spojenia prevýšia poškodenie hospodárskej súťaže. „Je možné, že do mesiaca rozhodneme, že nepovolíme túto koncentráciu, prípadne ju povolíme s podmienkou,“ dodal P. Nižňanský.
Podľa predsedu PMÚ sa v prípade koncentrácie oboch spoločností jedná o dve etapy. V prvej etape MOL získa 37-percentný podiel a stane sa spoločníkom v spoločnom podniku, ktorý bude riadený spoločne so slovenským partnerom. Ani MOL ani Slovnaft nebude môcť samostatne rozhodovať. Až v druhej etape chce MOL získať úplnú kontrolu nad spoločnosťou. „V prvej etape je nám preto bližšie koncentráciu povoliť,“ hovorí P. Nižňanský. Nekomentoval však prípadný zákaz koncentrácie v druhej fáze vstupu zahraničného investora.
Spoločnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Maďarsko ohlásila na PMÚ koncentráciu 14. apríla 2000, ktorou na základe Zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej so spoločnosťami Slovintegra, a.s., Bratislava a Slovbena, a.s., Bratislava, nadobudla podiel v spoločnosti Slovnaft Bratislava. Maďarská ropná spoločnosť koncom marca podpísala dohodu o strategickom investorstve v slovenskej rafinérii Slovnaft. V zmysle dohody MOL získa najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD (približne 11,5 mld. Sk). Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Podiel by mal MOL získať do konca tretieho štvrťroka. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu.
Očakáva sa, že po získaní majority maďarskou firmou si manažérsko-zamestnanecké spoločnosti Slovintegra a Slovbena udržia pozíciu významného minoritného akcionára v Slovnafte. Obe spoločnosti budú mať podľa odhadov spoločný podiel na maloobchodnom trhu v Maďarsku vo výške približne 36 %, na Slovensku 38 %, v Rumunsku 3 % a v Českej republike 2 %. MOL a Slovnaft budú spoločne kontrolovať aj rafinérske aktíva s celkovou spoločnou kapacitou 330 000 barelov za deň.
Podľa posledných informácií kontroluje maďarský MOL 10,11 % akcií Slovnaftu. Najväčším akcionárom Slovnaftu je so 40,68 % stále Slovintegra, Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 10,64 %, Fond národného majetku SR nedávno získal od Slovintegry 10-percentný podiel. Luxemburský Burmerange Holdings má v Slovnafte 7,13-percentný podiel, Slovbena 5,81 % a Slovenský plynárenský priemysel 5,68 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS