ČLÁNOK
PMÚ dal TASR pokutu za zneužívanie dominantného postavenia
26. júla 2002

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) zneužívala podľa Protimonopolného úradu (PMÚ) svoje dominantné postavenie na trhu. Štátna agentúra totiž predávala svoje produkty za nižšiu cenu, ako boli jej náklady. Podľa rozhodnutia PMÚ by TASR mala zaplatiť pokutu vo výške 500 tis. Sk a do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu tento stav odstrániť.

PMÚ rozhodnutie vydal 23. júla tohto roku. Správne konanie úrad začal ešte v roku 2000 na podnet agentúry SITA. Podľa zistení úradu viac ako polovica celkových nákladov TASR v poslednom období bola hradená zo štátnych prostriedkov. To štátnu agentúru postavilo do konkurenčnej výhody. Ako sa uvádza v rozhodnutí PMÚ, „…cieľom cenovej politiky TASR je vytlačenie konkurenta z trhu aj za cenu vykázania straty v hospodárení…“ Úroveň cien totiž bola dohodovaná zo strany TASR tak, že tržby za predaj komplexného spravodajstva nedosahovali ani úroveň variabilných nákladov na ich produkciu.

Podľa zistení PMÚ takto agentúra zneužívala svoju ekonomickú silu s cieľom vylúčiť súťaž na trhu v rokoch 1999, 2000, 2001 a 2002. Zneužívanie dominantného postavenia agentúrou úrad zistil v prípade jej zmluvy so spoločnosťou Vydavateľstvo novín a časopisov, s.r.o., ktorá vydáva Nový čas a vydávala aj týždenník Čas. Túto firmu totiž TASR nútila uzavrieť zmluvu aj na odber produktov, ktoré nechcela, čím podmienila odber tých služieb, o ktoré malo vydavateľstvo záujem.

Podľa Protimonopolného úradu zneužila TASR dominantné postavenie na trhu aj tým, že agentúre SITA odmietla v roku 2000 poskytnúť cenovú ponuku a podmienky odberu spravodajstva. PMÚ zároveň rozhodol aj o tom, že TASR nezneužila svoje dominantné postavenie, keď odmietla ponuku SITA na výmenu spravodajstva. K výsledkom šetrenia PMÚ agentúra TASR namietala, že úrad nedostatočne zistil stav veci a dospel k zisteniu, ktoré nemá právnu oporu v zákone. Štátna agentúra tvrdila, že okrem TASR a SITA sú plnohodnotnou konkurenciou aj agentúry ČTK a Reuters, s čím však úrad nesúhlasil. TASR ďalej namietala, že obchodnou zvyklosťou médií je odber všetkých druhov spravodajstva. Na základe prieskumu u štrnástich mediálnych klientov však úrad zistil, že médiá majú možnosť výberu spravodajstva a výnimkou je práve TASR, ktorá výber jednotlivých druhov spravodajstva neumožňuje a ponúka ich v jednom balíku. Proti rozhodnutiu PMÚ štátna tlačová agentúra môže podať rozklad do 15 dní od doručenia rozhodnutia úradu.

V roku 1999 dosiahla výška dotácií pre TASR 75,076 mil. Sk, o rok neskôr to bolo 72,107 mil. Sk a v roku 2001 predstavovala dotácia 47,272 mil. Sk. V tomto roku by TASR mala zo štátneho rozpočtu dostať 77,915 mil. Sk, pričom táto suma bola rozpočtovým opatrením zvýšená ešte o 3,638 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS