ČLÁNOK
Plnenie pravidla vyrovnaného rozpočtu za rok 2013
30. júna 2014

V roku 2013 Slovensko postupovalo k svojmu strednodobému rozpočtovému cieľu a nedochádzalo
k výraznej odchýlke v zmysle fiškálneho kompaktu. Konsolidačné úsilie bolo výrazne vyššie, než požadoval
fiškálny kompakt a nedošlo tak k odchýlke od konvergenčnej cesty k strednodobému cieľu. Vývoj očistených
výdavkov bol tiež v súlade s výdavkovým pravidlom. Vzhľadom na to, že sa Slovensko v roku 2013 nachádzalo
v procedúre nadmerného deficitu, EK za uplynulý rok nehodnotila odchýlku podľa pravidiel preventívnej časti
Paktu. Pre rok 2014 konštatuje EK riziko odchýlenia od požadovaného konsolidačného úsilia a konvergenčnej
cesty k strednodobému cieľu. Tieto riziká sú významne kompenzované pozitívnym vývojom úspešnosti výberu
daní zahrnutým do aktuálnej daňovej prognózy.

 

Plnenie pravidla vyrovnaného rozpočtu  za rok 2013 

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS