ČLÁNOK
Plné pokrytie nákladov za zdravotné výkony, liečivá a zdravotnícke pomôcky by Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)
11. decembra 1997

Na tlačovej besede v Bratislave to dnes povedala námestníčka riaditeľa pre úsek ekonomiky Eva Beljaková. Návrh štátneho rozpočtu na rok 1998 však uvažuje s platbou 13,7% zo 73% minimálnej mzdy 2700 Sk, čo by znamenalo zníženie príjmov VšZP o 3 mld. Sk v porovnaní s plánovaným poistným rozpočtom. Znížili by sa tým aj celkové zdroje pre tvorbu a použitie fondov a zdroje VšZP by na budúci rok predstavovali výšku 21 mld. Sk. Celkové zníženie zdrojov sa podľa E. Beljakovej prejaví najmä v tvorbe a použití základného fondu takmer o 2,9 mld. Sk. „V prípade schválenia návrhu štátneh rozpočtu bude musieť VšZP vypracovať nový poistný rozpočet, v ktorom bude výkony redukovať na úroveň očakávanej skutočnosti v roku 1997,“ zdôraznila E. Beljaková. V lôžkovej starostlivosti nebude pritom zohľadnený prepočet cien podľa cenového výmeru platného od 1. apríla tohto roku na podmienky celého roka. V ambulantnej špecializovanej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách nebude zohľadnená na podmienky celého roka novela Liečebného poriadku. Nárast nákladov na liečivá a zdravotnícke pomôcky v prepočte na jedného poistenca sa oproti roku 1997 zohľadní len o 4,9%, hoci sa očakáva nárast nákladov na lieky až o 17%. Rozpor medzi zdrojmi a požiadavkami na rok 1998 bude VšZP riešiť iba administratívnym zásahom do výdavkovej časti rozpočtu. Podľa E. Beljakovej však číselná úprava výdavkov nebude zodpovedať reálnemu ekonomickému prostrediu, v ktorom bude poisťovňa na budúci rok pôsobiť. Predokladá sa, že do konca roka 1998 môžu narásť záväzky poisťovne až na 4,2 mld. Sk. K 30. októbru tohto roku predstavovali záväzky hodnotu 1,316 mld. Sk. VšZP by mala skončiť hospodárenie v tomto roku s deficitom 1,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS