ČLÁNOK
Platobnou agentúrou pre štrukturálne fondy bude MF SR
6. júna 2002

Vláda v stredu prerokovala a schválila Návrh na zmenu systému platobných orgánov pre štrukturálne fondy Európskej únie (EÚ). Kabinet rozhodol o zriadení jediného platobného orgánu pre štrukturálne fondy Európskej únie na Ministerstve financií SR. Prijatím tohto rozhodnutia vláda splnila časť pripomienok Európskej komisie (EK) k negociačnej kapitole Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov.

V zmysle požiadaviek EK vo vzťahu k tejto kapitole musí každá kandidátska krajina určiť orgány, ktoré budú plniť funkcie platobných orgánov a následne vybudovať administratívne kapacity schopné zabezpečiť efektívny výkon platobných funkcií v rámci štrukturálnych fondov. Podľa odhadov Ministerstva financií SR záväzky EÚ v rámci štrukturálnych fondov pre obdobie 2004 až 2006 budú predstavovať čiastku 1 162,09 mil. eur (49,096 mld. korún) v stálych cenách roku 1999, ktoré by mali byť pridelené SR do konca roku 2008 v reálnych platbách v závislosti od jej absorpčnej kapacity a schopnosti predkladať a realizovať projekty.

Všeobecne záväzné právne predpisy EÚ podrobne neurčujú spôsob vybudovania orgánov a inštitúcií zapojených do realizácie štrukturálnych fondov. V členských krajinách sa používajú rôzne prístupy na ich vymedzenie v závislosti od skúseností, tradícií a iných faktorov. V EÚ neexistuje jednotný model, vymedzenie a vybudovanie celého systému riadenia štrukturálnych fondov je plne kompetencii členského štátu pri rešpektovaní všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a danej krajiny.

Z kandidátskych krajín Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko a Bulharsko rozhodli o zriadení jedného platobného orgánu pre všetky štrukturálne fondy na ministerstve financií. V ostatných krajinách ešte nepadlo definitívne rozhodnutie o budúcich štruktúrach.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS