ČLÁNOK
Platobné karty sa využívajú prevažne v bankomatoch
23. augusta 2001

Počet vydaných platobných kariet dosiahol k prvému polroku 1,806 mil. kusov, čo v porovnaní s koncom minulého roka predstavuje nárast o 86 540 kusov. Vyplýva to z údajov ktoré agentúre SITA poskytlo Združenie pre bankové karty v SR (ZBK).

Vo využívaní platobných kariet možno pozorovať nárast celkového počtu ako aj objemu bezhotovostných transakcií prostredníctvom platobných terminálov. Počas prvého polroka sa ich objem pravidelne zvyšoval z úrovne 648,8 tis. transakcií v objeme 722,7 mil. Sk za jeden mesiac až na úroveň 863 tis. v objeme. 941 mil. Sk. Celkový objem bezhotovostných platieb za šesť mesiacov v SR dosiahol 4,906 mld. Sk. ZBK k prvému polroku evidovalo 7379 platobných terminálov.

Využívanie platobných kariet v SR je charakteristické stále vysokým objemom transakcií prostredníctvom bankomatov v porovnaní s platobnými terminálmi. Ich mesačný objem za január až jún sa pohyboval v rozpätí 6,891 až 7,955 mld. Sk, pričom možno pozorovať taktiež mierne stúpajúci trend. Celkový objem transakcií uskutočnených platobnými kartami v bankomatoch dosiahol v prvom polroku 44,899 mld. Sk a predstavoval viac ako 90% celkového objemu transakcií. K prvému polroku bolo v SR v prevádzke 1117 bankomatov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS