ČLÁNOK
Platobná neschopnosť v SR na úrovni 400 mld. Sk
19. septembra 2000

Súčasná hodnota medzipodnikovej platobnej neschopnosti na Slovensku predstavuje hodnotu približne 400 mld. Sk. Jej neustále rastúci trend ohrozuje šance podnikov zdravo existovať a dosahovať zisk, negatívne pôsobí na proces prílevu priamych zahraničných investícií a spomaľuje integračný proces krajiny. V rámci Seminára o správe a riadení podnikov to uviedol Milan Kisztner z Centra pre hospodársky rozvoj (CPHR), ktoré je spolu s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy organizátorom akcie.

Doposiaľ bola hlavná pozornosť zahraničných aj domácich odborníkov zameraná podľa M. Kisztnera najmä na hospodársku politiku vlády a optimalizáciu fungovania verejnej správy. „Pozornosť by sa mala vo väčšej miere venovať aj riadeniu podnikov a skvalitneniu podnikateľského prostredia. Cieľom projektu bolo analyzovať interné i externé vzťahy v podniku a ukázať možnosti zníženia transakčných nákladov s tým spojených,“ konštatoval M. Kisztner.

Ako ďalej informoval M. Kisztner, v diskusii účastníci seminára dospeli k záveru, že kvalita správy obchodných spoločností rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje výkonnosť slovenskej ekonomiky. Zhodli sa tiež na tom, že nezaleží len na správnom prístupe zo strany manažmentu, ale aj na podmienkach, ktoré vytvára štátna správa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS