ČLÁNOK
Platobná morálka slovenských firiem je podobná ako vlani
12. augusta 2014

Platobná morálka slovenských firiem je tento rok podobná ako vlani, a ak sa aj zhoršila, tak len v určitých oblastiach. „Nedá sa povedať, že by sa platobná morálka slovenských firiem zhoršila celkovo. Zhoršenie je cítiť hlavne v stavebnom sektore, kde sú výrazné niekoľkomesačné omeškania,“ povedala vedúca oddelenia faktoringu a obchodného financovania v Tatra banke Lenka Mitánková.

Takéto omeškania platieb majú podľa Mitánkovej za následok, že aj spoločnosti poskytujúce poistenie pohľadávok pristupujú k poisteniu takýchto pohľadávok veľmi opatrne. To sťažuje prístup k financovaniu pre menšie a stredné spoločnosti. „Pri nami odkupovaných pohľadávkach registrujeme vyššiu „polehotnosť“, hlavne pri zahraničných spoločnostiach,“ povedala Mitánková.

Spoločnosť ČSOB Factoring skonštatovala, že registruje platobnú disciplínu na rovnakej úrovni ako vlani. Taktiež firma Factoring Slovenskej sporiteľne nezaznamenáva zhoršenie platobnej morálky firiem. Rovnako reagovala spoločnosť VÚB Factoring. „Platobná morálka je podobná ako v minulom roku,“ skonštatoval Štefan Homola zo spoločnosti VÚB Factoring.

Zhoršenie však registruje napríklad spoločnosť Bibby Factoring Slovakia. Platobná morálka je síce podľa nich stále lepšia ako v období po ekonomickej kríze, keď boli faktúry prostredníctvom faktoringu inkasované až s pätnásťdenným oneskorením, v celkovom súčte však dodávatelia inkasujú pohľadávky v priemere po 74 dňoch. „Všeobecne sú firmy schopné ustáť u svojich faktúr 30- až 40-dennú splatnosť, aby pokryli svojho dodávateľa a svoje vstupy. Ak je doba splatnosti dlhšia, je to pre firmy veľmi ťažké,“ konštatoval prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia Ján Korček.

Factoring Slovenskej sporiteľne eviduje v tomto roku priemernú splatnosť pohľadávok 63 dní, v rovnakom období minulého roka bola 65 dní. ČSOB Factoring registruje splatnosť 60 dní, takisto to bolo aj vlani. V rámci portfólia ČSOB boli vlani faktúry platené v priemere 17,6 dní po lehote splatnosti, za prvý polrok 2014 sa táto lehota skrátila na 15 dní. Za celý rok 2014 však v porovnaní s rokom 2013 očakáva firma ČSOB Factoring mierne sa zhoršujúci sa trend.

VÚB Factoring eviduje priemernú splatnosť nimi odkúpených pohľadávok za prvý polrok 72 dní. V minulom roku to bolo 67 dní, čo naznačuje podľa Homolu mierne predĺženie dohodnutej splatnosti pohľadávok. Lehota inkasa pohľadávok sa teda predĺžila. „V druhom polroku neočakávame výrazné zmeny v inkase pohľadávok. Očakávame mierne skrátenie priemernej splatnosti,“ povedal Homola.

Priemerná splatnosť faktúr odkupovaných faktoringom Tatra banky sa skrátila. „Dôsledkom je hlavne nárast počtu klientov, ktorí používajú kratšie lehoty splatnosti pri svojich odberateľoch. V porovnaní s minulým rokom je to skrátenie o zhruba desať dní,“ povedala Mitánková. V porovnaní s minulým rokom možno podľa nej hovoriť o oživení trhu, čo sa prejavilo aj v raste obratu nielen faktoringu Tatra banky ale celého faktoringového trhu.

Negatívny dopad do budúcna na platobnú disciplínu však podľa Mitánkovej môže mať aktuálna situácia po zavedení sankcií EÚ na vybrané obchody s Ruskom ako aj protiopatrenia zo strany Ruska voči týmto sankciám. „Aj keď nemusia byť priamo zasiahnuté slovenské spoločnosti , existuje riziko druhotnej platobnej neschopnosti spôsobenej dopadom týchto opatrení na ich odberateľov,“ dodala Mitánková.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS