ČLÁNOK
Platobná disciplína podnikov sa naďalej zlepšuje
3. decembra 2001

Zlepšujúci sa trend v platobnej disciplíne subjektov v slovenskom priemysle z prvého polroka pokračoval aj v treťom kvartáli, čo dokumentuje vývoj objemu záväzkov po lehote splatnosti. Tie sa ku koncu septembra znížili z júnových 49,89 mld. Sk na 48,23 mld. Sk. Na celkovom objeme záväzkov evidovaných v slovenskom priemysle sa tak dlhy po lehote splatnosti podieľali 23 % v porovnaní s 24,6 % vykazovanými na konci júna. Vyplýva to z informácií, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR.

Podobne sa vyvíjal tiež objem pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré sa v treťom štvrťroku znížili približne o 4 mld. Sk na 57,04 mld. Sk. Tento objem zodpovedá 29,4 % celkového objemu pohľadávok v slovenskom priemysle evidovaného ku koncu septembra. K ultimu júna tento pomer predstavoval 30,45 %.

Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v záväzkoch po lehote splatnosti zaznamenala od konca júna mierne zhoršenie priemyselná výroba. Tento sektor priemyslu evidoval totiž k ultimu septembra objem dlhov po lehote splatnosti na úrovni 36,6 mld. Sk, čo je o 1 mld. Sk viac v porovnaní so stavom na konci júna. Tento objem sa však od začiatku roka znížil o 2,33 mld. Sk.

Najväčšími dlžníkmi so záväzkami po lehote splatnosti boli aj naďalej energetické podniky s dlhmi 9,831 mld. Sk spolu s výrobou strojov a zariadení, ktoré evidovali záväzky po lehote splatnosti na úrovni 8,34 mld. Sk a potravinárskymi podnikmi s 5,17 mld. Sk.

Vo vývoji pohľadávok zaznamenali zlepšenie platobnej disciplíny svojich odberateľov od začiatku roka najmä odvetvia výroby potravín, výroby strojov a zariadení, energetika a vodné hospodárstvo. Najväčší objem pohľadávok po lehote splatnosti však naďalej vykázali odvetvia energetiky a vodného hospodárstva na úrovni 14,883 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS