ČLÁNOK
Platobná bilancia v júni opäť s dobrými výsledkami
25. septembra 2000

Platobná bilancia SR priniesla v prvom polroku výborné výsledky, v štruktúre však naďalej obsahuje aj slabé miesta. Podľa analytika ČSOB Ľudovíta Ódora treba pozitívne hodnotiť vývoj na bežnom účte, kde deficit dosiahol iba 1,6 % z hrubého domáceho produktu (HDP). V prvom polroku minulého roka pritom dosiahol 7,5 % z HDP a za prvých šesť mesiacov roku 1998 až 10,5% z HDP. „Súčasný stav tak predstavuje výrazné zlepšenie,“ skonštatoval.

Korene úspechu treba podľa neho hľadať najmä v zahraničnoobchodnej bilancii, kde pasívne saldo dosiahlo iba 37 % deficitu z úrovne rovnakého obdobia minulého roka. „Nemožno však zabudnúť ani na bilanciu služieb, ktorá v prvých šiestich mesiacoch tohto roka vykázala prebytok 9,862 mld. Sk, čo je viac ako päťnásobok prebytku z prvej polovice roka 1999,“ upozornil Ódor. Podľa jeho slov to súvisí hlavne s transportom plynu cez naše územie, ale aj s nižším dovozom iných služieb.

V druhom polroku treba podľa neho očakávať nárast deficitu na bežnom účte v prvom rade zo sezónnych dôvodov, na druhej strane ho ovplyvní nárast domáceho dopytu. Analytik ČSOB reviduje doterajší odhad deficitu bežného účtu ku koncu roka z úrovne 3,5 až 4,5 % z HDP na 2,8 % (stred intervalu). Národná banka Slovenska pritom vo svojom menovom programe odhadovala deficit na bežnom účte na 5,3 % z HDP.

Negatívom platobnej bilancie je podľa Ódora to, že priame zahraničné investície ani v tomto polroku nedokázali vykryť deficit na bežnom účte a vysoký prebytok na finančnom účte súvisí skôr s emisiou eurobondov. „V druhom polroku očakávam zlepšenie, avšak najmä v dôsledku jednorazových veľkých odpredajov a nie pod vplyvom kontinuálneho prúdenia priamych zahraničných investícií do stredných a malých podnikov,“ povedal Ľ. Ódor. Ako dodal na záver, celková platobná bilancia skončila v prvom polroku s prebytkom aj vďaka posilneniu slovenskej meny v sledovanom období.

Platobná bilancia SR skončila za prvých šesť mesiacov s prebytkom vo výške 33,50 mld. Sk, čo je o 2,65 mld. Sk menej ako na konci mája. Deficit zahraničného obchodu dosiahol takmer 10,12 mld. Sk, bilancia služieb skončila prebytkom 9,86 mld. Sk. Po zahrnutí výnosov a bežných transferov sa deficit bežného účtu prehĺbil z májových 4,84 mld. Sk na 6,84 mld. Sk. Prebytok na finančnom a kapitálovom účte poklesol na 28,41 mld. Sk. Kapitálový účet bol na konci júna prebytkový vo výške 1,92 mld. Sk a prebytok na finančnom účte 26,49 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS