ČLÁNOK
Platobná bilancia SR za rok 1998 s deficitom 19,543 mld. Sk
29. marca 1999

Platobná bilancia SR skončila za minulý rok s deficitom 19,543 mld. Sk. Celková ročná bilancia tak vykázala po prvýkrát od vzniku SR pasívne saldo. Za rok 1997 vykázala platobná bilancia prebytok 1,776 mld. Sk. Deficit bežného účtu predstavuje podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) za minulý rok 72,570 mld. Sk, čo znamená v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 7,718 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet ostal aj na konci roka 1998 prebytkový v objeme 61,525 mld. Sk, nestačil však vykryť schodok bežného účtu. Tento prebytok predstavoval v roku 1997 sumu 58,832 mld. Sk.
Pod vysoký deficit na bežnom účte platobnej bilancie sa podpísal hlavne schodok zahranično-obchodnej bilancie vo výške 80,793 mld. Sk, čo je v porovnaní s rokom 1997 nárast o 11,615 mld. Sk. Bilancia služieb vykázala mierne aktívne saldo v hodnote 701 mil. Sk (za rok 1997 to bolo 2,536 mld. Sk). Bilancia výnosov ostala rovnako ako rok predtým v mínuse, jej záporná hodnota však vzrástla o 1,336 mld. Sk na 5,421 mld. Sk. Bežné transfery zaznamenali aktívne saldo 12,943 mld. Sk, rok predtým to bolo 5,875 mld. Sk.
V rámci finančného účtu platobnej bilancie SR s celoročným prebytkom 59,042 mld. Sk pokračoval v decembri prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko. Ich výška vzrástla oproti novembru o 4,042 mld. Sk. Za celý minulý rok zahraničné subjekty preinvestovali na Slovensku celkovo 17,903 mld. Sk, kým slovenské subjekty v zahraničí 4,741 mld. Sk. V roku 1997 preinvestovali zahraničné subjekty v SR 5,946 mld. Sk. Bilancia portfóliových investícií svedčí o odleve kapitálu v sume 6,154 mld. Sk. Objem dlhodobých úverov prijatých slovenskými subjektmi vrátane vlády SR a NBS zo zahraničia predstavoval za minulý rok 51,694 mld. Sk (v roku 1997 to bolo 34,973 mld. Sk). Objem krátkodobých prijatých úverov sa v roku 1998 znížil o 2,649 mld. Sk. V roku 1997 zaznamenali ešte prílev vo výške 54,435 mld. Sk. Bilancia úverov skončila s prebytkom 52,035 mld. Sk, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 55,168 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS