ČLÁNOK
Platobná bilancia SR skončila k ultimu marca so schodkom 4,26 mld. Sk
29. júna 1998

Platobná bilancia SR skončila k ultimu marca so schodkom 4,26 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom a finančnom účte vo výške 11,09 mld. Sk nebol schopný pokryť vysoký deficit vykázaný v rámci bežného účtu platobnej bilancie (-16,12 mld. Sk). Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie Národnej banky Slovenska (NBS). Za prvý kvartál minulého roka bola celková platobná bilancia prebytková v objeme 5,34 mld. Sk. Za mesiac marec 1998 schodok platobnej bilancie stúpol o 1,5 mld. Sk. Na schodku bežného účtu sa podieľala predovšetkým obchodná bilancia (- 16,57 mld. Sk), pasívne saldo však vykázali i ďalšie dve položky bežného účtu. Bilancia služieb skončila s deficitom 2,08 mld. Sk a bilancia výnosov s deficitom 664 mil. Sk. Bežné transfery boli prebytkové v objeme 3,2 mld. Sk. V rámci kapitálového a finančného účtu boli dominantné ostatné investície reprezentujúce bilanciu úverov, ktorých aktívne saldo predstavovalo 9,62 mld. Sk. Bilancia portfóliových investícií bola deficitná vo výške 1,18 mld. Sk. V oblasti priamych investícií predstavovalo pasívne saldo 2,49 mld. Sk. Naďalej tak prevažujú dlhové zložky prílevu kapitálu a pretrváva nízka úroveň priamych zahraničných investícií. Ku koncu roka 1997 skončila platobná bilancia v prebytku, keďže prebytok kapitálového a finančného účtu (54,1 mld. Sk) bol schopný vykryť deficit bežného účtu platobnej bilancie, ktorý k ultimu decembra 1997 dosiahol 45,3 mld. Sk. Najväčšou mierou sa na tomto deficite podieľala pasívna obchodná bilancia vo výške 49,5 mld. Sk. Druhou deficitnou položkou bola bilancia výnosov vo výške 4,3 mld. Sk. Prebytkové aj v roku 1997 zostali bilancia služieb a bilancia jednostranných prevodov, ktoré však spolu dosiahli len 8,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS