ČLÁNOK
Platobná bilancia Slovenskej republiky skončila ku koncu augusta s prebytkom 10,260 mld. Sk
2. decembra 1998

Platobná bilancia Slovenskej republiky skončila ku koncu augusta s prebytkom 10,260 mld. Sk. Bežný účet pritom zaznamenal negatívne saldo 49,127 mld. Sk a prebytok na kapitálovom a finančnom účte presiahol 64,939 mld. Sk. Oproti prvým siedmim mesiacom sa aktívne saldo platobnej bilancie opätovne znížilo, pričom jeho medzimesačný pokles predstavoval 4,653 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda. Bežný účet platobnej bilancie najviac stále negatívne ovplyvňuje vývoj zahraničného obchodu, ktorý spôsobil, že v bilancii tovarov mala SR k ultimu augusta pasívne saldo 51,261 mld. Sk. Spolu s deficitom služieb v objeme 2,398 mld. Sk a a negatívnou bilanciou výnosov v objeme 3,128 mld. Sk to spôsobilo medzimesačný rast deficitu bežného účtu o 5,693 mld. Sk. Jedinou plusovou položkou bežného účtu boli bežné transfery, ktoré zaznamenali aktívne saldo 7,660 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie dosiahol 64,939 mld. Sk, čo je medzimesačný rast o 4,683 mld. Sk. Slovenská republika za osem mesiacom opätovne zaznamenala rast priamych zahraničných investícií na 9,012 mld. Sk, čo je o 1,015 mld. Sk viac ako ku koncu júla. Investície slovenských subjektov v zahraničí zaznamenali pritom od začiatku roka nárast o 3,594 mld. Sk. Bilancia portfóliových investícií znamenala deficit 2,015 mld. Sk. Ostatné investície, kam patria predovšetkým úvery, zaznamenali prebytok 60,029 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom účte bol 1,506 mld. Sk. Zmenila sa štruktúra úverov, pretože v auguste ostatné sektory predbehli vládu v objeme prírastku úverov. Objem úverov vlády dosiahol rast o 22,007 mld. Sk, pričom prírastok dlhodobých úverov predstavoval 28,255 mld. Sk a vláda splatila krátkodobé úvery za 6,248 mld. Sk. Úvery v ostatných sektoroch od januára do augusta vzrástli o 27,202 mld. Sk, úvery v bankách o 6,898 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS