ČLÁNOK
Platobná bilancia ku koncu augusta vykazovala deficit 11 mld. Sk
27. novembra 2001

Bežný účet platobnej bilancie za január až august skončil so schodkom 46,320 mld. Sk. Zapríčinil ho najmä deficit zahraničnoobchodnej bilancie, ktorý predstavoval 58,048 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil s prebytkom 29,139 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci augusta schodok 11,001 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Na celkovom schodku bežného účtu platobnej bilancie sa okrem zahraničného obchodu negatívne prejavila aj bilancia výnosov s deficitom 8,655 mld. Sk. Prebytok bilancie služieb na úrovni 13,373 mld. Sk naopak deficit bežného účtu zmiernil.

Kapitálový účet platobnej bilancie skončil ku koncu augusta s prebytkom 152,3 mil. Sk a finančný účet s kladným saldom 28,987 mld. Sk. V rámci finančného účtu dosiahol za prvých osem mesiacov objem priamych investícií v SR 41,444 mld. Sk, celkové saldo priamych investícií bolo pozitívne v objeme 38,617 mld. Sk. Portfóliové investície však vykázali záporné saldo 5,423 mld. Sk. Ostatné investície vykázali záporných 4,206 mld. Sk.

Bežný účet platobnej bilancie za január až júl skončil v mínuse 41,5 mld. Sk a kapitálový a finančný účet s prebytkom 23,5 mld. Sk. Za celý minulý rok vykázal bežný účet platobnej bilancie SR pasívne saldo takmer 33 mld. Sk. Na tento rok predpokladá konkretizovaný menový program NBS schodok bežného účtu na úrovni 78,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS