ČLÁNOK
Plastika za prvý polrok so ziskom 3,722 mil. Sk
11. augusta 1999

Plastika, a.s., Nitra zaznamenala za prvý polrok tohto roka zisk pred zdanením vo výške 3,722 mil. Sk. Ešte v rovnakom období minulého roka firma dosiahla zisk vo výške 11,817 mil. Sk, medziročný pokles tak predstavuje 69 %. Na dosiahnutom hospodárskom výsledku sa podieľal hospodársky výsledok za bežnú činnosť ziskom 2,582 mil. Sk a mimoriadny zisk dosiahol 1,140 mil. Sk. Vyplýva to z oficiálne zverejnených informácií.
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb prekročili 560,5 mil. Sk pri výrobnej spotrebe v hodnote 465,454 mil. Sk. V prvých šiestich mesiacoch minulého roku pritom tieto tržby dosiahli takmer 677,9 mil. Sk, medziročne tak poklesli o 17 %. Plastika zrealizovala v období január až jún tohto roka tržby za predaj tovaru vo výške 41,882 mil. Sk, z čoho obchodná marža predstavovala 11,073 mil. Sk. Spoločnosť získala z predaja investičného majetku a materiálu 3,525 mil. Sk.
Aktíva spoločnosti predstavovali k ultimu júna 1,652 mld. Sk. Z toho obežné aktíva mali podiel 36,2 % pri objeme 598,622 mil. Sk. Stále aktíva podniku boli na úrovni 1,008 mld. Sk. Spoločnosť neevidovala ku koncu polroka žiadne dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky prevýšili 391 mil. Sk. Spoločnosť má dlhodobé záväzky vo výške 15,3 mil. Sk a krátkodobé záväzky v objeme 219,625 mil. Sk. Dlhodobé bankové úvery dosiahli 23 mil. Sk a ostatné formy bankových úverov a výpomoci predstavovali 406,75 mil. Sk. Celkový objem dlhodobých úverov medziročne poklesol o takmer 50 %. Úverová zaťaženosť dosiahla 45,6 % a celková zaťaženosť 42,1 %. Na úrokoch vyplatila firma v tomto období 27,154 mil. Sk, výnosové úroky predstavovali 3,295 mil. Sk.
Plastika Nitra sa sústreďuje na produkciu plastových rúrových systémov, ktoré predstavujú 70 % výroby. Firma vyrába plastové obalové materiály a polystyrénové obalové materiály pre producentov bielej techniky. V roku 1997 získala spoločnosť cenu kvality od centrály Whirlpool v USA.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS