ČLÁNOK
Plastika vyplatí za rok 1997 dividendu 25 Sk na akciu pred zdanením
21. apríla 1998

Plastika vyplatí za rok 1997 dividendu 25 Sk na akciu pred zdanením. Na 692 750 kusov akcií s nominálnou hodnotou 1000 Sk teda Plastika vyplatí na dividendách celkom 17,319 mil. Sk, čo predstavuje 39,8 percentný podiel z minuloročného čistého zisku 43,47 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval ekonomický námestník spoločnosti Igor Mesároš. Minuloročný čistý zisk na akciu, necelých 63 Sk je o 14 Sk nižší ako v roku 1996. Čistý zisk je oproti roku 1996 nižší zhruba o 10 mil. Sk. Dividenda je aj napriek tomu viac ako dvojnásobná, v roku 1996 Plastika vyplácala hrubú dividendu 11 Sk/akciu. Jednou z príčin medziročného poklesu čistého zisku takmer o pätinu bolo výrazné zvýšenie cien niektorých vstupov, ktoré spoločnosť vzhľadom na narastajúcu konkurenciu nemohla kompenzovať adekvátnym zvýšením cien produkcie. Plastika pritom v minulom roku predala vlastné výrobky za 1,554 mld. Sk pri objeme výroby tovaru 1,709 mld. Sk. Spoločnosť plánuje v tomto roku hrubý zisk 82 mil. Sk, k čomu by mala prispieť aj úprava cien výrobkov platná od 1. apríla. Objem predaja by mal dosiahnuť 1,819 mld. Sk. Plastika ďalej plánuje investovať asi 180 mil. Sk, predovšetkým do modernizácie strojov a zariadení. V minulom roku firma investovala zhruba 157 mil. Sk. Vlastné imanie spoločnosti je 982,185 mil. Sk, základné imanie predstavuje 692,75 mil. Sk. Celkové aktíva spoločnosti predstavovali ku koncu minulého roka 1,5304 mld. Sk. Najväčší podiel na tejto hodnote majú stále aktíva 1,0628 mld. Sk a z nich predovšetkým hmotný investičný majetok (906,6 mil. Sk). Krátkodobé pohľadávky dosiahli 208,045 mil. Sk, pričom pohľadávky z obchodného styku predstavujú 93,5 mil. Sk. Dlhodobé záväzky spoločnosti dosiahli 13,75 mil. Sk a krátkodobé záväzky 121,822 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS