ČLÁNOK
Plastika dosiahla v roku 1997 čistý zisk 43,47 mil. Sk
18. apríla 1998

Plastika dosiahla v roku 1997 čistý zisk 43,47 mil. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa teda znížil zhruba o 10 mil. Sk. Ako pre agentúru SITA dnes uviedol ekonomický námestník Plastiky Igor Mesároš, jednou z príčin poklesu zisku je aj skutočnosť, že v priebehu roka nedošlo k žiadnej úprave cien výrobkov vzhľadom na narastajúcu konkurenciu. Na druhej strane sa však výrazne zvýšili ceny niektorých vstupov. Plastika pritom v minulom roku predala vlastné výrobky za 1,554 mld. Sk pri objeme výroby tovaru 1,709 mld. Sk. Podľa I. Mesároša vývoj zisku negatívne ovplyvnilo aj zavedenie dovoznej prirážky a dovozné depozitá. Na jeho výške sa nepriaznivo odrazila aj situácia v ČR (hlavného odberateľa výrobkov spoločnosti), ktorá nemala pozitívny dopad ani na českú korunu. V minulom roku došlo zároveň k ďalšiemu výraznému nárastu bankových úverov a k rastu úverovej zaťaženosti Plastiky. Spoločnosť plánuje v tomto roku hrubý zisk 82 mil. Sk, k čomu by mala prispieť aj úprava cien výrobkov platná od 1. apríla. Objem predaja by mal dosiahnuť 1,819 mld. Sk. Plastika ďalej plánuje investovať asi 180 mil. Sk, predovšetkým do modernizácie strojov a zariadení. V minulom roku firma investovala zhruba 157 mil. Sk. V novembri 1997 kúpila Plastika kolínsky štátny podnik Izol, v ktorom má 100-percentnú účasť a premenoval sa na Plastiku Izol, s.r.o. Koncom tohto roka tu Plastika plánuje na základe strategických zámerov spoločnosti preniesť časť svojej výroby, čo však podľa I. Mesároša neovplyvní negatívne terajšiu zamestnanosť podniku a ani jeho súčasnú výrobu. Jedným z dôvodov tohto rozhodnutia je aj to, že „podiel vývozu do ČR z roka na rok klesá.“ Vlastné imanie spoločnosti je 982,185 mil. Sk. Základné imanie predstavuje 692,75 mil. Sk. Celkové aktíva spoločnosti predstavovali ku koncu minulého roka 1,5304 mld. Sk. Najväčší podiel na tejto hodnote majú stále aktíva 1,0628 mld. Sk a z nich predovšetkým hmotný investičný majetok (906,6 mil. Sk). Krátkodobé pohľadávky dosiahli 208,045 mil. Sk, pričom pohľadávky z obchodného styku predstavujú 93,5 mil. Sk. Dlhodobé záväzky spoločnosti dosiahli 13,75 mil. Sk a krátkodobé záväzky 121,822 mil. Sk. Zatiaľ najúspešnejšími boli pre Plastiku roky 1993 – 1994. V tomto období dosahovala spoločnosť čistý zisk na úrovni 75 – 80 mil. Sk čo predstavovalo viac ako 100 Sk na akciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS