ČLÁNOK
Plastika dosiahla čistý zisk 31,739 mil. Sk
14. apríla 1999

Spoločnosť Plastika, a.s., Nitra dosiahla v minulom roku zisk po zdanení vo výške 31,739 mil. Sk. V porovnaní s minulým rokom klesol zisk o 11,731 mil. Sk. V roku 1998 sa prehĺbila strata z finančných operácií z 36,026 mil. Sk v roku 1997 na 52,071 mil. Sk. Prevádzkový zisk mierne poklesol o 2,462 mil. Sk na 110,392 mil. Sk. Pokles zaznamenala aj výroba spoločnosti, ktorá sa znížila o 10,7 % na 1,526 mld. Sk. Tržby Plastiky za predaj vlastných výrobkov a služieb sa znížili z 1,554 mld. Sk na 1,379 mld. Sk.
Aktíva firmy medziročne vzrástli o 9 % na 1,668 mld. Sk. Finančné investície Plastiky sa v minulom roku zvýšili o 24 % na konečných 184,598 mil. Sk. V roku 1998 zaznamenali rast aj obežné aktíva, ktoré stúpli z 422,904 mil. Sk na 507,016 mil. Sk. Zásoby naopak poklesli o 29,649 mil. Sk na 164,785 mil. Sk. Ku koncu decembra minulého roka Plastika neevidovala žiadne dlhodobé pohľadávky. Krátkodobé pohľadávky sa zvýšili v porovnaní s rokom 1997 o 45,5 % na 302,714 mil. Sk.
Vlastné imanie firmy mierne pokleslo z 982,185 mil. Sk v roku 1997 na minuloročných 949,087 mil. Sk. Cudzie zdroje dosiahli v minulom roku 671,383 mil. Sk, čo predstavuje medziročný rast o 24,6 %. K 31. decembru 1998 evidovala Plastika dlhodobé záväzky vo výške 19,625 mil. Sk, ktoré sa medziročne zvýšili o 5,875 mil. Sk. Krátkodobé záväzky firmy vzrástli z 121,822 mil. Sk na 154,9 mil. Sk. Najväčší podiel na krátkodobých záväzkov tvoria záväzky z obchodného styku, ktoré v minulom roku predstavovali 119,022 mil. Sk.
K ultimu decembra 1998 evidovala Plastika bankové úvery a výpomoci vo výške 454,711 mil. Sk, pričom v porovnaní s rokom 1997 ich hodnota vzrástla o 56,865 mil. Sk. Bežné bankové úvery tvorili 409,646 mil. Sk. Úverová zaťaženosť firmy predstavovala 47,9 %. Cudzie zdroje sa na celkových pasívach podieľali 40,3 %. Základné imanie spoločnosti k 31. decembru minulého roka predstavovalo 692,750 mil. Sk.
Podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Plastiky Ľubomíra Jahnátka hospodárske výsledky spoločnosti negatívne ovplyvnilo uvoľnenie devízového režimu. Nepriaznivý vplyv na zisky firmy mal aj pokles spotreby plastických rúrových systémov pod vplyvom zníženia dotácií pre obce a inštitúcie, ktoré boli hlavnými odberateľmi. Dotačné obmedzenia boli príčinou zhruba 10 % straty z plánovaného predaja.
Plastika Nitra sa sústreďuje na produkciu plastových rúrových systémov, ktoré predstavujú 70 % výroby. Firma vyrába plastové obalové materiály a polystyrénové obalové materiály pre producentov bielej techniky. V roku 1997 získala spoločnosť cenu kvality od centrály Whirpool v USA.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 1. 2021

USD 1,215 0,001
CZK 26,080 0,072
GBP 0,888 0,002
HUF 357,330 0,280
CAD 1,546 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS