ČLÁNOK
Plastika, a.s., Nitra dosiahla v 1. štvrťroku tohto roku zisk po zdanení 1,204 mil. Sk
28. mája 1998

Plastika, a.s., Nitra dosiahla v 1. štvrťroku tohto roku zisk po zdanení 1,204 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku tak zisk poklesol zhruba o 2,8 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok sa medziročne znížil o 2,1 mil. Sk a dosiahol 16,043 mil. Sk. Spoločnosť dosiahla v prvom štvrťroku tohto roku tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb vo výške 291,725 mil. Sk. Z finančných operácií však Plastika dosiahla stratu 13,744 mil. Sk, na príčine čoho sú predovšetkým nákladové úroky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 1997 sa táto strata zvýšila približne o 3 mil. Sk. Vyplýva to z informácií, ktoré Plastika poskytla Burze cenných papierov v Bratislave. Bilančná suma Plastiky dosiahla k 31. marcu 1998 hodnotu 1,6105 mld. Sk, pričom sa medziročne zvýšila o 145,4 mil. Sk. Stále aktíva spoločnosti predstavujú 1,040 mld. Sk, pričom hmotný investičný majetok je 884,6 mil. Krátkodobé pohľadávky za prvé tri mesiace dosiahli 280,24 mil. Sk, čo je približne na úrovni 1. štvrťroku 1997. Vlastné imanie spoločnosti je k 31. marcu tohto roku 982,95 mil. Sk. Základné imanie predstavuje 692,75 mil. Sk. Cudzie zdroje Plastiky dosiahli približne 609 mil. Sk, pričom medziročne sa zvýšili asi o 160 mil. Sk. Dlhodobé záväzky spoločnosti sú 11,485 mil. Sk, teda približne o 10 mil. Sk nižšie ako v rovnakom období minulého roku. Krátkodobé záväzky predstavujú 174,91 mil. Sk, z toho záväzky z obchodného styku 146,4 mil. Sk. V 1. štvrťroku 1997 krátkodobé záväzky dosiahli 142,56 mil. Sk. Bežné bankové úvery Plastiky sa zvýšili o 114,5 mil. Sk a dosiahli 368,06 mil. Sk. Dlhodobé bankové úvery vzrástli o 22,3 mil. Sk na 49,197 mil. Sk. Minulý rok skončila Plastika s čistým ziskom 43,47 mil. Sk a rozhodla o vyplatení dividendy 25 Sk na akciu. Predmetom činnosti spoločnosti je výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, sprostredkovanie obchodu s výrobkami z plastov, strojmi a technickými potrebami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS