ČLÁNOK
Plánovaný rast výdavkov ŠR na rok 2001 predstavuje 6,3 %
15. októbra 2000

Celkové výdavky štátneho rozpočtu (ŠR) roku 2001 by sa v porovnaní s minuloročným rozpočtom mali zvýšiť o 6,33 % na úroveň 214,575 mld. Sk. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu na rok 2001 schváleného vládou. Pokles oproti minuloročnému rozpočtu zaznamenali jedine kapitoly Národnej rady SR, kancelárie prezidenta, ministerstva hospodárstva, všeobecnej pokladničnej správy, Slovenskej akadémie vied, Ústavného súdu, TASR a kapitoly štátneho dlhu.

Najväčší medziročný nárast rozpočtových výdavkov je naplánovaný pre kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o 3,15 mld. Sk, resp. o 17,4 %, ministerstva zdravotníctva o 2,139 mld. Sk (14 %), ministerstva obrany o 1,67 mld. Sk, teda o 11 %, a ministerstva vnútra o 1,4 mld. Sk, čo zodpovedá 12-percentnému rastu. Výrazné zvýšenie svojich rozpočtových kapitol zaznamenali aj ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a ministerstvo životného prostredia.

Výdavky krajských úradov podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001 by mali dosiahnuť úroveň 51,88 mld. Sk, čo predstavuje medziročné navýšenie o 5,401 mld. Sk. Najviac prostriedkov by malo smerovať, tak ako v tomto roku, do Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja. Naopak najmenej do Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Novými kapitolami na rok 2001 sú kapitoly Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho súdu SR.

Vládou schválený návrh zákona o štátnom rozpočte ráta s deficitom verejných financií 3,94 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo vo finančnom vyjadrení znamená 37,848 mld. Ministerstvo financií v predloženom návrhu deklarovalo snahu o transparentnejšie verejné financie, čo sa premietlo i v presune financovania štátnych fondov do štátneho rozpočtu. Aj v dôsledku toho sa má tohtoročný plánovaný schodok štátneho rozpočtu 18 mld. Sk zvýšiť výrazne na budúcoročných 37,2 mld. Sk, pričom celkový schodok verejných financií by mal stúpnuť z približne 27 mld. Sk očakávaných v tomto roku na spomínaných 37,8 mld. Sk. Celkové verejné financie však môžu vykázať schodok až takmer 5 % HDP, resp. 46,8 mld. Sk v prípade, že sa budú realizovať výdavky súvisiace s výstavbou diaľnic a rozvojové programy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS