ČLÁNOK
Plánovaný hrubý zisk skupiny Závodov SNP v Žiari nad Hronom za rok 1998 by mal dosiahnuť 426 mil. Sk.
2. júla 1998

Plánovaný hrubý zisk skupiny Závodov SNP v Žiari nad Hronom za rok 1998 by mal dosiahnuť 426 mil. Sk. Finančnú situáciu materskej ZSNP, a.s., však bude možno hodnotiť ako vyrovnanú len vtedy, ak sa uskutočnia dohody o odkladu splátok úrokov a ďalšie finančné opatrenia na revitalizáciu aktív a pasív. Pre SITA tak dnes komentoval výsledky utorkového valného zhromaždenia ZSNP, a. s., jej riaditeľ pre podnikateľskú stratégiu Stanislav Drgoňa. Valné zhromaždenie schválilo už skôr zverejnené výsledky hospodárenia za rok 1997, vzalo na vedomie podnikateľský zámer na tento rok, schválilo rozšírenie podnikateľskej činnosti a po uplynutí volebného obdobia opätovne zvolilo členov dozornej rady. ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom za minulý rok vykázala pred zdanením stratu 497,59 mil. Sk. Vplyvom zúčtovania odloženej dane z príjmu kvôli rozdielnych účtovným a daňovým odpisom je disponibilný výsledok strata 515,1 mil. Sk. Na strate sa najviac podieľali úroky z úveru na modernizáciu výroby v objeme 206 mil. Sk a odstavenie závodu Kysličnikáreň, ktoré znamenalo stratu 266 mil. Sk. V tomto roku sa v skupine ZSNP plánuje rast výroby o jedno percento a rast pridanej hodnoty o 19 %. Ak budú splnené finančné predpoklady vyrovnaného hospodárenia ZSNP, a.s., ráta sa v skupine ZSNP s investíciami v objeme 735,5 mil. Sk. Medzi projektmi je rozšírenie výrobnej kapacity primárneho hliníka, výroba odliatkov pre automobilový priemysel, finálna výroba autodiskov, či zvýšenia produkcie v spoločnosti Alufinal. Najväčším vlastníkom ZSNP, a. s., je FNM SR (73,86 %), Slovenské elektrárne (7,77 %), RIF (1,8 %), právnické osoby a fondy (10,94 %) a fyzické osoby (5,63 %). Na valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári reprezentujúci 81,85 % hlasov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS