ČLÁNOK
Plánované príjmy nižšie vďaka výberu DPH
21. septembra 1998

Oproti plánu je tento výber nižší o 9,059 mld. Sk. Spolu z nižším výberom daní z príjmov právnických osôb a spotrebných daní tak dosiahli daňové príjmy štátneho rozpočtu iba 90,1 % plánovaného objemu, čo predstavuje 100,037 mld. Sk. Napriek tomu sa oproti minulému roku príjem zlepšil, lebo na koncu augusta 1997 dosahovali výber len 86,2 % plánu. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľka Ústredného daňového riaditeľstva SR Júlia Marčeková. Za osem mesiacov vybrali daňové úrady a colnice DPH v hodnote 33,774 mld. Sk, čo predstavuje len 78,8 % plánu. Oproti minulému roku (96,8 %) je to výrazné zhoršenie. Podľa J. Marčekovej výber DPH ovplyvnila najmä realizácia nadmerných odpočtov v prvom štvrťroku, ktoré sa týkali aj roka 1997. Pomerne nepriaznivá situácia vládne aj v plnení daňových povinností, lebo mnohí daňovníci sú v platobnej neschopnosti. Ako tretí dôvod uviedla riaditeľka ÚDR nedostatočne odhadnutú dynamiku rastu konečnej spotreby pri stanovení predpokladaného príjmu z DPH. U spotrebných daní je plnenie rozpočtovanej alikvotnej čiastky nižšie o 1,855 mld. Sk, čo predstavuje 88,5-percentnú úspešnosť výberu oproti plánu. Celkovo dosiahli príjmy zo spotrebnej dane za osem mesiacov 14,345 mld. Sk Dôvodom je podľa J. Marčekovej podobne ako pri DPH zlá platobná disciplína daňovníkov, ktorí s platením meškajú. Oproti minulému roku sa však výber spotrebnej dane zvýšil o 933,5 mil. Sk. Výber daní z príjmov právnických osôb dosiahol 16,925 mld. Sk, čo je 91,5 % plánu. Za plánom tak zaostáva o 1,57 mld. Sk. „Dôvodom neplnenia je nižšia skutočná daňová povinnosť platiteľov za rok 1997 oproti predpokladom. Podotýkame však, že u tohto druhu dane je oproti rovnakému obdobiu minulého roka príjem vyšší o 3,196 mld. Sk,“ uviedla J. Marčeková. Z rozhodujúcich daňových príjmov dosiahli vyšší výber len dane z príjmov fyzických osôb v hodnote 19,308 mld. Sk (107,7 %). Celkovo k ultimu augusta dosiahli spolu s nedaňovými poplatkami príjmy vybrané daňovými úradmi a colnicami 102,137 mld. Sk, čo predstavuje 89,4 % plánovanej úrovne. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka za tieto príjmy zvýšili o 11,401 mld. Sk Podľa predbežných údajov ukončil štátny rozpočet SR august s kumulatívnym deficitom 8,653 mld. Sk. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli za prvých osem mesiacov tohto roka 116,15 mld. Sk a výdavky 124,803 mld. Sk. Oproti koncu júla klesol deficit štátneho rozpočtu o 284 mil. Sk. Stále je to však viac ako koncoročný plán, ktorý ráta s deficitom na úrovni 8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS