ČLÁNOK
Plánované daňové príjmy sa v 2000 aj 2001 zrejme podarí naplniť
18. decembra 2000

Tohtoročné plánované daňové príjmy sa prekročia a tiež v prípade budúcoročných by nemal byť problém s ich naplnením. Pre agentúru SITA to povedal riaditeľ Ústredného daňového riaditeľstva (ÚDR) SR Ondrej Mráz. „Tohtoročné plány prekročia predovšetkým príjmy zo spotrebných daní, ktoré sa očakávajú o 25 až 30 vyššie ako sa očakávalo v rozpočte,“ skonštatoval Mráz.

Podľa jeho slov by sa do 2 mld. Sk malo pohybovať prekročenie plánovaných príjmov z daní z príjmov právnických osôb, kde došlo po novele zákona k zmenám v preddavkoch. Splnia sa plány v príjmoch z DPH a z majetkových daní. Plánované, alebo mierne nenaplnené, budú príjmy z daní z príjmov fyzických osôb podnikateľov a iných samostatne zárobkovo činných osôb. Asi štvormiliardový deficit čaká riaditeľ ÚDR v prípade príjmov z daní z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

„Plánované budúcoročné daňové príjmy rozpočtu vidím reálne, ak sa udržia v tomto roku nastúpené procesy v dodržiavaní daňovej disciplíny, daňových kontrol a vymáhania dlhov a penálov,“ dodal O. Mráz, ktorý riziká pre zníženia príjmov nachádza predovšetkým v otáznej miere nezamestnanosti.

V tomto roku boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 165 mld. Sk, pričom ku koncu novembra boli naplnené už na 96 %. Za jedenásť mesiacov sa podarilo prekročiť celoročne očakávanú výšku výberu DPH (o 0,7 % na 63,3 mld. Sk a tiež dovoznej prirážky, ktorá s hodnotou 8,7 mld. Sk o 17,5 % prekročila tohtoročné zámery. Spotrebné dane vykazovali k ultimu novembra hodnotou 26,2 mld. Sk približne 97 % úrovne plánovanej na celý rok 2000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS