ČLÁNOK
Plán čistého zisku na budúci rok je 2,57 mld. Sk
15. decembra 1999

Dosiahnutie čistého zisku 2,571 mld. Sk pri plnom vyťažení výrobných kapacít plánuje v budúcom roku VSŽ, a.s., Košice. Vzhľadom na oživenie trhu s oceľou plánuje spoločnosť v budúcom roku predaj 3,05 mil. ton valcovaného materiálu pri výrobe 3,14 mil. ton. V porovnaní s rokom 1999 sa má výroba zvýšiť o takmer 55 tis. ton a predaj má narásť o viac než 64 tis. ton valcovaného materiálu. V tomto roku má strata spoločnosti dosiahnuť 7,215 mld. Sk, bez zohľadnenia dopadov minulosti by však VSŽ dosiahli v tomto roku zisk 200 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ, a.s., Jozef Marko.

Predstavenstvo VSŽ, a. s., na minulotýždňovom zasadnutí schválilo Rozpočet podnikateľských činností na rok 2000. Schválený rozpočet je spracovaný za podnikateľský subjekt VSŽ zložený zo 17 spoločností tvoriacich tzv. core company, teda spoločností priamo ovplyvňujúcich základnú podnikateľskú činnosť VSŽ, ktorou je výroba a predaj hutníckych výrobkov. Rozpočet vychádza zo zosúladenia podmienok predaja valcovaného materiálu na svetových trhoch s kapacitnými možnosťami výroby vo VSŽ.

Na pozitívnom vývoji zisku sa má podstatnou mierou podieľať rast cien valcovaného materiálu, ktorý v porovnaní s rokom 1999 predstavuje zvýšenie tržieb o 2,432 mld. Sk, zlepšenie sortimentnej skladby predaja s pozitívnym dopadom na tržby vo výške 660 mil. Sk a znižovanie nákladov. Výrazné medziročné zlepšenie v rozpočte na rok 2000 je predstavuje podľa J. Marka najmä rast prevádzkového hospodárskeho výsledku zo straty 953 mil. Sk v tomto roku zisk 4,584 mld. Sk v roku 2000. Uvedené zlepšenie má zabezpečiť nárast objemu výroby a predaja, nárast cien finálnych výrobkov, pokles cien surovín, ako aj zníženie množstva neproduktívnych výdavkov, nakupovaných výkonov, pokles spotreby vsádzkových materiálov a zvýšenie podielu vnútorných výkonov, najmä v opravárenskej oblasti.

Investičný rozvoj výrobno-technickej základne VSŽ na rok 2000 zahŕňa podľa J. Marka investície vo výške 2 mld. Sk, orientované do dvoch základných programov rozvoja: výroby obalových plechov a výroby karosériových plechov. Súčasťou programu výroby obalových plechov v roku 2000 je aj rekonštrukcia a modernizácia dvoch moriacich liniek, v programe výroby karosériových plechov sa ráta napríklad s obnovením realizácie investičnej akcie vákuovanie ocelí v Oceliarni I.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS