ČLÁNOK
PKB vykázala za 9 mesiacov čistý zisk v objeme 150,7 mil. Sk
26. októbra 1999

Bilančná suma spoločnosti sa oproti ultimu decembra 1998 v sledovanom období znížila z 20,073 mld. Sk na 18,924 mld. Sk. K ultimu júna evidovala spoločnosť bilančnú sumu na úrovni 17,827 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval marketingový riaditeľ Ľubomír Pecko.
Úvery klientom predstavovali k 30. septembru tohto roka 8,2 mld. Sk, čo je oproti výsledkom z minulého roka nárast zhruba o 470 mil. Sk. „Tento vývoj je v súlade s obchodnými zámermi banky. Chceme udržať kvalitu portfólia aktív,“ povedal Ľ. Pecko. Banka podľa jeho slov naďalej zostáva najväčším poskytovateľom úverov pre mestá a obce, kde má 75-percentný podiel na trhu. Primárne vklady sa na konci septembra oproti ultimu minulého roka zvýšili približne o 1,4 mld. Sk na 13,3 mld. Sk.
V oblasti služieb inovovala banka v priebehu roka viacero produktov. „Svoju univerzálnu orientáciu sme potvrdili aj rozšírením služieb obyvateľstvu o poskytovanie spotrebných úverov,“ povedal Ľ. Pecko. Banka okrem rozširovania komunikácie s bankou elektronickou cestou pokračuje tiež v ďalšej výstavbe nových pracovísk. Do konca roka 1999 plánuje PKB otvoriť štvrté pracovisko v Bratislave a ďalšie v Senici a v Košiciach. V súčasnosti prevádzkuje 42 pobočiek. „Nezanedbateľné úspechy dosiahla PKB aj v spolupráci so zahraničnými finančnými inštitúciami. V súčasnosti prebiehajú rokovania o kapitálovom vstupe zahraničného finančného subjektu. Tieto rokovania by mali byť uzavreté na prelome rokov 1999/2000,“ dodal predstaviteľ banky.
PKB začala svoju činnosť v roku 1993. Akcionármi banky sú mestá a obce, právnické osoby a v nepatrnej miere individuálni investori. Banka má dcérsku spoločnosť – Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica, ktorá podniká na Slovensku v oblasti životného a neživotného poistenia. Súčasne má banka podiel aj v Komunálnej finančnej spoločnosti so sídlom v Žiline, ktorej predmet činnosti je lízing. PKB zamestnáva približne 600 zamestnancov. Základné imanie banky ku koncu júna tohto roku predstavovalo 1,002 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS